Písmo: normální / velké

EIA pro záměr Betonárna Líbeznice - čas pro připomínky

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Do 21. května 2017 je možné připomínkovat v rámci procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) záměr vybudovat za silem u Měšic betonárnu.

Podrobnou dokumentaci EIA předložila společnost České štěrkopísky. Ta o vybudování betonárny v lokalitě za silem uvažuje. Veškeré předložené materiály ja možné stáhnout z následujícího odkazu

Konečný termín pro podání připomínek na Krajský úřad Středočeského kraje je 21. května 2017.