Písmo: normální / velké

Je zaděláno na novou hasičskou zbrojnici

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Sedm předních českých architektonických ateliérů se utkalo v soutěži o návrh nové podoby hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb. 

Kromě nových budov se architekti zabývali i potřebnou úpravou prostoru kolem Domu služeb. Vítězný návrh je z dílny uznávaných architektů ze studia Ehl & Koumar architekti. „Mně se velmi líbí ten architektonický výraz, protože je to úplně strohé a svým způsobem monumentální, ale je to vlastně relativně malá a úsporná stavba,“ komentoval při hodnocení komise práci architektů Adam Gebrian. K jeho hodnocení se připojil i obecní architekt Jan Hájek: „Nové budovy vytvářejí dvůr, jak bývalo zvykem. Dům služeb kdysi býval domem statkáře a reprezentativní fasádou se obracel do ulice. Nový návrh se vlastně vrací k tradiční struktuře obce. Domy jsou nejvíce podobné stodole s tím, co stodoly naší kultuře přinášejí - jistou velkorysost, jednoduchost, monumentalitu a rytmus. Navíc vždy sledovaly důležitý poměr cena – výkon.“

Samotné zadání architektonické soutěže zahrnovalo také požadavek, aby bylo navrhované řešení co nejúspornější z hlediska nutné investice. Starosta obce Martin Kupka po jednání komise zdůraznil: „Vítězný návrh je vlastně nejméně zaměřený na prvoplánový vizuální efekt. Nejvíce se blíží tomu, co ve vesnickém prostoru fungovalo jako funkční obslužný či skladový prostor. Podle propočtu autorů by se náklady na stavbu měly pohybovat kolem osmi miliónů korun. To je jasná a pozitivní odpověď na naši snahu šetřit investiční prostředky. Pozoruhodné ale je, že komise mohla vybírat ze sedmi kvalitních návrhů. To dává jistotu, že se obec rozroste o další hodnotnou stavbu. Důležité je, že se konečně úpraví i bezprostřední okolí Domu služeb.“

Diskuse výběrové komise nad všemi sedmi návrhy probíhala celé dopoledne. Kromě odborných porotců a líbeznického výtvarníka Miro Jakubčíka se do ní zapojili i zástupci hasičů. „Vítězný návrh nám provozně vyhovuje. Myslím, že to sem dobře zapadne. Určitě do budoucna využijeme i nové prostranství před hasičárnou,“ potvrzuje velitel hasičů Václav Pazdera.

V současné době využívá Sbor dobrovolných hasičů několik místností a garáž v přízemí obecního úřadu. Kvůli novému autu bylo nutné provizorně prohloubit stání, které se dostalo na úroveň základů budovy a při větších srážkách stojí vůz ve vodě. Po modernizaci volá i zázemí technických služeb. S otevřením nové hasičské zbrojnice by se do přízemí „radnice“ přemístil stavební úřad. Celá instituce by tak konečně byla v jedné budově. Uvolněné prostory v Domě služeb by pak bylo možné pronajímat jako kanceláře.

„Na investiční prostředky sami v tomto okamžiku nedosáhneme. Teprve s hotovým projektem ale můžeme a také samozřejmě budeme žádat o dotace,“ vysvětluje první místostarosta obce František Závorka.

Na druhém místě se mezi návrhy umístil projekt architektonického ateliéru FAM architekti, který přemístil napojení nového objektu hasičské zbrojnice ze současné komplikované křižovatky na současné parkoviště u pošty. Na třetím místě skončil návrh ateliéru Lennox architekti, který všechny funkce soustředil do jednoduché budovy s výrazným proskleným průčelím samotné hasičské zbrojnice hned vedle pošty. Obec připravuje veřejné představení vítězného návrhu a pozve také jeho autory k diskusi s občany. Vystaveny budou samozřejmě všechny soutěžní návrhy.

Soubory ke stažení

Fotogalerie

  • Předchozí
  • Další