Písmo: normální / velké

Přednáška - Specifické poruchy učení

Zveme Vás na přednášku "Specifické poruchy učení" (dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie, dysortografie,...).
Začátek je v 18:30 dne 22. 11. 2017 v ZŠ Líbeznice - Rondel.