Písmo: normální / velké

Veřejné projednání k záměru betonárny Líbeznice

V pondělí 16. října 2017 od 17 hodin se bude konat sále ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Měšická 322, 250 65 Líbeznice veřejné projednání posudku a současně i dokumentace ve smyslu § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru společnosti České štěrkopísky, spol. s r.o. s názvem „Betonárna Líbeznice“.