Písmo: normální / velké

Výběrové řízení na provedení rekonstrukce sociálního zázemí v budově zdravotního střediska

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

 Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce sociálního zázemí ve zdravotním středisku Líbeznice. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P17V000000005