Písmo: normální / velké

Sportovní hala Na Chrupavce

Správce sportovní haly: 

Zdeněk Stibal
tel.: 603 50 44 11
e-mail: zdenek.stibal@libeznice.cz

 

Ceny za pronájem – tělocvična

 Sporty, na které je hala připravena, ostatní aktivity dle dohody.

 badminton – 1 kurt                                           300 Kč/h

 nohejbal                                                           500 Kč/h

 volejbal, basketbal, sálový fotbal, stolní tenis     600 Kč/h

 

Ceny za pronájem - malý sál                        300 Kč/h

                                                                       

Ceny jsou platné pro veřejnost, jednotlivce a spolky.

V případě aktivit místních spolků a neziskových organizací, jež se věnují výchově dětí, budou zvýšené náklady zahrnuty do každoroční finanční podpory obce.

 

Komerční pronájem obou sálů se řídí smluvními podmínkami dle využití a počtu účastníků.