Písmo: normální / velké

Fotogalerie

Nový skatepark v obležení

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

2. 5. 2016

Slavnostní otevření líbeznického skateparku se odehrálo v sobotu 30. dubna 2016 v 15 hodin a 15 minut. Událost sledovaly stovky lidí před skateparkem i na "ochozech".

Obec připravuje nové chodníky

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

26. 4. 2016

Pohyb chodců podél Mělnické ulice by měl být pohodlnější a bezpečnější. Obec zadala projekt a připravuje žádost o dotaci v rámci IROP.

Ukliďme Česko – Mladý strážník

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

13. 4. 2016

Dne 9.4.2016 se děti ze zájmového kroužku „Mladý strážník“ připojily k celosvětovému projektu Ukliďme svět – Ukliďme Česko společně se strážníky OP Líbeznice a „fanoušky“ naší Obecní policie. Celkem se sešlo 18 dětí a 6 dospělých z řad rodičů a příznivců obecní policie. Uklizena byla alej Beckov od katastru Líbeznic až do katastru obce Bašť. V rámci úklidu byla nasbírána  tuna  odpadu, mezi kterým nechyběly plasty nejrůznějšího druhu, plastové lahve, použité pneumatiky, staré kabely nebo přední kapota od vozidla Trabant.

Premiéra dopravního hřiště

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

12. 4. 2016

Dne 5.4.2016 v rámci sportovního dne ZŠ a ZUŠ Líbeznice zajišťovali strážníci OP Líbeznice dopravní výuku dětí na nově vybudovaném dopravním hřišti v areálu školy. Pro děti byly připraveny nově zakoupené koloběžky, na kterých si vyzkoušely jízdu při které se musely řídit dopravními značkami. Následně byl pro všechny děti připraven test z dopravní výchovy. Na dopravním hřišti a u testu z dopravní výchovy se vystřídalo celkem 480 dětí od 1 do 5 třídy ZŠ. Společně se strážníky naší Obecní policie, se na akci podílel také Krajský koordinátor BESIPU.

 

Přednáška pro seniory

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

11. 4. 2016

Obecní policie Líbeznice ve spolupráci s Krajským koordinátorem BESIP a policistkou dopravního inspektorátu PČR, uspořádala ve dne 16.3 a 30.3. v obci Bašť a Líbeznice přednášku pro seniory zaměřenou na bezpečnost v silničním provozu.

Přednášky byly uspořádány v rámci dlouhodobého projektu Obecní policie „Bezpečný domov“, kdy cílovou skupinou tohoto projektu jsou senioři a osaměle žijící osoby.

Nedovolené odkládání odpadu

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

11. 4. 2016

Obecní policie Líbeznice v současné době řeší několik případů nedovoleného odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Poslední případ je ze dne 30.3.2016, kdy je podezřelý  místní občan, který  odložil několik pytlů se stavebním odpadem a asfaltovou střešní krytinou ke kontejnerům s tříděným odpadem v ul. Pakoměřická. Za uvedené jednání hrozí výše uvedenému v blokovém řízení pokuta do 5 000 Kč a ve správním řízení pokuta do 50 000 Kč.