Písmo: normální / velké

Odpady

Poplatek za odpad pro rok 2017

Co se od ledna 2017 přesně mění?

Nově se bude platit za svoz nádoby podle velikosti a podle intervalu svozu a ne pouze paušální částka ve výši 500,- Kč na osobu s trvalým pobytem v Líbeznicích.

Jaké velikosti nádob budou k dispozici?

80 l, 120 l a 240 l

Jaké intervaly svozu bude možné zvolit?

Svoz jednou za týden, nebo jednou za 14 dnů.

Jaké budou výše poplatku?

 

Typ nádoby

1 x týdně (52 svozů)

1 x za 14 dnů (26 svozů)

80 l

1900 Kč

900 Kč

120 l

2200 Kč

1400 Kč

240 l

3900 Kč

2500 Kč

 

Existuje nějaké omezení?

Ano, obec musela určit minimální možný objem a četnost svozu podle počtu lidí žijících v domácnosti.

počet osob

počet dom.

vel. nádoby (litry)

četnost vývozu

1

193

80

14

2

235

80

14

3

185

80/120

7/14

4

233

80

7

5

42

80

7

6 a více

5

120

7

 

 

 

Znamená ta tabulka nějaké doporučení pro všechny domácnosti?

To není doporučení. Je to povinné minimum. Každý si může zvolit jakoukoli nákladnější variantu podle své potřeby. Například pro čtyřčlennou rodinu je ale nejlacinější možná varianta – 80 l nádoba a četnost svozu jednou týdně. Pokud ale rodina produkuje více odpadu, může si klidně zaplatit nádobu o objemu 120 litrů či dokonce 240 litrů. Taková možnost tu dříve nebyla a některé rodiny po ní volaly.

Co změna přináší?

Větší spravedlnost a jasný vztah mezi množstvím vyváženého odpadu a platbou za odpad. Platí zde jednoduché pravidlo – čím víc vytřídíte, tím menší nádobu (nebo delší frekvenci svozu) budete potřebovat. A hlavně bude platit. Je to už pouze na každém z nás, jak se k „odpadkům“ postavíme.

Jak změna proběhne?

Obec se snaží, abyste měli se změnou co nejméně práce a zároveň vše proběhlo bez větších přehmatů a problémů. Stačí, když vyplníte příslušný formulář „Prohlášení poplatníka“ a zaplatíte v průběhu ledna.

Budeme muset na úřad?

Nebude to nezbytně nutné. Stačí, když vyplníte, podepíšete a odešlete příslušný dokument. A potom zaplatíte příslušnou částku. Pokud je Vám ale milejší přímá komunikace, můžete se na úřad vypravit, dokument vyplnit na místě a zaplatit příslušný poplatek.

Jak dojde k výměně nádob a nálepek?

Vše zajistí tentokrát obec. Každý čtvrtek v únoru a březnu proběhne výměna hned po svozu odpadu v jednotlivých lokalitách. Stačí, když stávající popelnici vystrčíte ven před dům, pracovníci obce ji následně buď vymění za novou o požadovaném objemu, nebo jen opatří novou nálepkou s vyznačením příslušné frekvence svozu. Až se vrátíte odpoledne či večer domů, budete mít vše zajištěné.

Co když nestihneme v lednu zaplatit?

Prosíme, abyste to stihli. Je to důležité i kvůli objednávce nových nádob. Pokud nebudete mít zaplaceno a dojde řada na Vaši lokalitu, pracovníci obce nádobu odvezou. Samozřejmě obdržíte po zaplacení novou nádobu příslušné velikosti a s příslušnou nálepkou. Doprava už ale potom bude na Vás. Nedokázali bychom to z organizačních důvodů zajistit.

Jak se dozvíme, kdy na nás dojde řada?

Už teď uvádíme přehled termínů a lokalit. Zároveň dostanete v předstihu přímo do schránek písemnou informaci, abyste se stihli připravit.

 

Musím zaplatit víc, pokud na změnu mé nádoby dojde až na konci března?

Ne, do konce března bude společnost Ipodec vyvážet všechny nádoby ještě s letošní nálepkou.

Pokud se bude více třídit, bude k tomu po obci více míst a nádob?

Ano, do konce ledna vybuduje obec další stání a připraví se ve spolupráci se společností Ipodec na případně ještě četnější svoz tříděného odpadu.

Jak to udělat s tříděním?

Je potřeba zmínit jednu velmi důležitou věc – buďte důslední v sešlapávání PET lahví i v „placatění“ všech objemných papírových krabic. Necháte-li krabice nerozložené a PET lahve v původním tvaru, kontejner se sice rychle zaplní, ale místo odpadu se vyváží vzduch. A to je velká škoda, protože výsyp lehkého kontejneru stojí stejně jako vysypání těžkého, za který by obec dostala větší odměnu za množství vytříděného odpadu. Čím těžší, tím lepší. Ale pozor – je nutné třídit pečlivě a do kontejneru dávat jen to, co tam opravdu patří. Často se stává, že i těžký kontejner nepřinese žádnou odměnu, protože je v kontejneru jiný odpad, než který tam má být!

Kolik zaplatí občan, který doma žije sám a je závislý jen na svém invalidním či starobním důchodu?

Protože už nemůžeme nabídnout menší nádobu, zajistíme kompenzaci v takové výši, aby za nádobu o objemu 80 litrů a svoz jednou za 14 dnů zaplatil dotyčný jen současných 500 Kč.

Co dělat s dokumentem, který je vložený do Líbeznického zpravodaje?

PROHLÁŠENÍ, které dostáváte do schránek se zpravodajem prosíme vyplnit a odevzdat na Obecní úřad či vhodit do schránky u hlavního vchodu na OÚ, poslat poštou, datovou schránkou nebo emailem s elektronickým podpisem.

Jak je možné poplatek zaplatit?

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od  13 do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení. Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude potvrzení o zaplacení automaticky vhozeno do schránky a známka na popelnici vám bude vylepena pracovníky obecního úřadu. Prosíme platby hradit  od 01.01.2017 do 30.01.2017.

 

 

 

Sběrný dvůr

areál ČOV, ul. Východní

Provozní doba (celoroční):

St 17.00 - 19.00

So  9.00 - 11.00

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného odpadu, bioodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

Upozornění: Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Líbeznic. Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

Svoz bioodpadu

I v roce 2017 bude možné využít sezónního svozu bioodpadu. Loni jej využívalo více jak 160 domácností. Svážet se bude za stejnou cenu jako v loňském roce od března do listopadu. Stejně jako loni bude svoz zajišťovat společnost  IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a. s.  a bude probíhat každou sobotu v sudém týdnu. První svoz proběhne v sobotu 11. března a poslední 18. listopadu 2017. Svozy bioodpadu proběhnou v těchto dnech: 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5.,3.6., 17.6., 1.7.,15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11.

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od  13 do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení + bioodpad. Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky zaslána poštou.

                                                          

·         Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního vztahu)

·         Cena za poskytování služby činí 60 Kč měsíčně u menší nádoby a 110 Kč u větší nádoby - tj. 540,- Kč za sezónu u menší a 990,- Kč za sezónu u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH .

Pokud se chcete do svozu bioodpadu zapojit nově, je to velmi jednoduché. Stačí v úřední dny v pondělí či ve středu (od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin) na obecním úřadě zaplatit příslušnou částku a rovnou si odtud odvézt speciální nádobu na bioodopad.

Co patří do nádoby na bioodpad:

posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
skořápky z vajec
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad nepatří:

podestýlka od drobných domácích zvířat 
pleny
pytlíky z vysavače
oharky z cigaret
uhelný popel
smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
oleje
kosti

 

Kam s tuky a oleji z kuchyně?

Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zaděláváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společnost EKO-PF. Stačí přinést oleje či tuky v pet-lahvi do Sběrného dvora. Ulevíte tak svému domu. Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte do WC, výlevky a či dřezu, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných komplikací.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jinak. Můžete jej shromáždit d použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a následně odložit ve sběrném dvoře do určených separačních nádob. Obec Líbeznice tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře bezplatně od ledna 2013.

Poplatek za psy a ubytování

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 (úplné znění na www.libeznice.cz ) je roční poplatek za prvního psa ve výši 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Slevu mají ti majitelé, kteří mají psa opatřeného čipem nebo tetováním. Ti potom platí poplatek za prvního psa 100,- Kč a za druhého a dalšího psa téhož majitele 250,- Kč. Poplatek je nutné uhradit do 15 února daného roku. Povinnost uhradit poplatek mají všichni majitelé psů s trvalým pobytem v obci, vyjma majitelů s průkazem ZTP a ZTPP.

O poplatku z ubytovací kapacity hovoří OZV č. 1/2011 v části VI. v čl. 9 až 11, kde je dána povinnost těm, kteří poskytují ubytování platit za jedno lůžko a den 5,- Kč. Tento poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí daného roku.