Písmo: normální / velké

Obecní policie

Potřebujete-li pomoc Obecní policiE, volejte - 724 112 124 !

Aktuální informace a zprávy o práci líbeznických strážníků.

Loupež v Měšicích

14. 10. 2015

V sobotu 03.10.2015  krátce po 19 hodině přijala Obecní policie žádost o součinnost od operačního důstojníka PČR, při pátrání po pachateli závažného zločinu loupeže, kterého se dopustil dosud neustanovený pachatel v obci Měšice na benzinové čerpací stanici. Hlídka Obecní police společně s hlídkami OO PČR Odolena Voda, Čelákovice, Brandýs nad Labem, SDN PČR a PMJ PČR Spr. hl.m. Prahy  pátrala po muži, který se měl stále  pohybovat v okolí benzinové čerpací stanice. Do pozdních večerních hodin nebyl pachatel dopaden.

Agresivní opilec

14. 10. 2015

V nočních hodinách 3.10.2015 bylo hlídkou OP přijato oznámení o tom, že v obci Bořanovice napadá surovým způsobem na ulici muž ženu, která volá o pomoc. Hlídka OP na místě prověřila oznámení, kdy zjistila poškozenou ženu a nedaleko odcházejícího muže. Žena uvedla, že se jedná o jejího přítele.  Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu. Při komunikaci s hlídkou se muž začal chovat agresivně a následně se hlídku pokusil napadnout. Muži byly za pomoci donucovacích prostředků nasazeny pouta.

Nalezen zemřelý muž

14. 10. 2015

V ranních hodinách dne 10.10.2015 byl v katastru obce Bašť, v lokalitě K Beckovu  nalezen náhodným houbařem oběšený muž. Tělo muže viselo na stromě v několikametrové výšce. Hlídka OP zajistila místo proti vstupu nepovolaných osob. Na místě dále zasahovala hlídka OO PČR Odolena voda, výjezd služby kriminální policie a vyšetřování a lezecká skupina Hasičského záchranného sboru Mělník. Prvotním šetřením na místě nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovali cizímu zavinění tragické události.

Léto ve znamení požárů

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

14. 9. 2015

O letošních prázdninách bylo díky nadprůměrně vysokým teplotám zaznamenán rekordní počet požárů. V katastru obce Líbeznice a obcích s územní působností obecní policie Líbeznice bylo zaznamenáno od začátku prázdnin 12 požárů. V převážné většině, se jednalo o požáry polních porostů a přilehlých křovin, způsobených zemědělskou technikou, nebo odhozeným nedopalkem.  Díky včasným zásahům složek IZS nevznikla větší škoda na majetku a žádná na zdraví zúčastněných osob.

Do školy vezl děti bez řidičského oprávnění

14. 9. 2015

Dne 1.9.2015 byl v dopoledních hodinách v ul. Měšická, kontrolován  hlídkou Obecní policie Líbeznice řidič, který měl poškozenou zadní část vozidla. Na výzvu strážníků předložil občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla a k dotazu na řidičský průkaz uvedl, že jej má „v čistírně“. Hlídka následně provedla lustraci v centrálním registru řidičů, kdy bylo zjištěno, že muž má skutečně uložen platný zákaz řízení motorových vozidel a několikrát mu bylo orgánem Policie ČR sděleno obvinění, za porušení uloženého zákazu.

Dopravní nehoda se zraněním

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

14. 9. 2015

Dne 10.09.2015 byla po 17 hodině přijata hlídkou Obecní policie Líbeznice žádost o součinnost od operačního důstojníka PČR o prověření oznámení o dopravní nehodě se zraněním na silnici I./9 u odbočky na obec  Zlonín. Hlídka OP na místě zjistila, že došlo ke střetu osobního motorového vozidla a cyklisty. Strážník na místě poskytl zraněnému cyklistovi, který byl při příjezdu hlídky OP v bezvědomí neodkladnou první pomoc. Do příjezdu rychlé záchranné služby zraněný muž nabyl vědomí a  ta jej převezla s vážným zraněním hlavy do FN Královské Vinohrady.