Písmo: normální / velké

Informace stavebního úřadu

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

8. 4. 2011

Dokončili jste stavbu, která byla povolena před 01/2007? Potřebujete kolaudační rozhodnutí!

Ohlášení

16. 4. 2013