Písmo: normální / velké

Úřední deska

Stav k 10.12.2016 13:52:09
Nalezeno 19 záznamů. Poslední změna: 8.12.2016 12:44:35
Úřední deska v systému Imunis eDeska
pokračování v řízení o odstranění terén.úprav Hepnar Předboj
Značka: 0422/12 Typ: Správní řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 8.12.2016 12:44:35 Zveřejnit do: 23.12.2016 12:44:35 Rozh. dat. od: 8.12.2016
Dokumenty:
Informace o konání Zastupitelstva obce Líbeznice dne 21.12.2016 od 18 hodin
Značka: 7-2016 Typ: Konání Zastupitelstva Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 8.12.2016 Zveřejnit do: 21.12.2016 23:59:59 Rozh. dat. od: 8.12.2016
Dokumenty: dokument PDF (76 kB)
rodinný dům, odběrné elektrické zařízení, vnější vedení vnitřního vodovodu, žumpa na vyvážení a zpevněné plochy na pozemku parc.
Značka: 5595/16/SU Typ: Územní řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 7.12.2016 11:37:48 Zveřejnit do: 22.12.2016 11:37:48 Rozh. dat. od: 7.12.2016
Dokumenty: dokument MS Word (200 kB)
Cena vodného a stočného na rok 2017
Značka: - Typ: Oznámení Původce: SV
Zveřejnit od: 6.12.2016 Zveřejnit do: 31.12.2017 23:59:59 Rozh. dat. od: 6.12.2016
Dokumenty: dokument PDF (0,8 MB)
Návrh rozpočtu na rok 2017 Regionu povodí Mratínského potoka
Značka: - Typ: Rozpočet svazku Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 5.12.2016 9:37:44 Zveřejnit do: 21.12.2016 23:59:59 Rozh. dat. od: 5.12.2016
Dokumenty: dokument PDF (48 kB)
Návrh rozpočtu obce Líbeznice na rok 2017
Značka: - Typ: Rozp. a hosp. obce Původce: Obec Líbeznice
Zveřejnit od: 2.12.2016 Zveřejnit do: 17.12.2016 23:59:59 Rozh. dat. od: 2.12.2016
Dokumenty: dokument PDF (377 kB)
bezpečné a bezbariérové chodníky v Hovorčovicích a veřejné osvětlení - II. etapa
Značka: 4389/16/SU Typ: Územní řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 30.11.2016 14:51:20 Zveřejnit do: 15.12.2016 14:51:20 Rozh. dat. od: 30.11.2016
Dokumenty: dokument MS Word (306 kB)
Usnesení o nařízení elektr.draž.jednání - dražební vyhláška - Věra Barešová
Značka: 5826/16 Typ: Dražební vyhlášky Původce: Exekutorský úřad
Zveřejnit od: 30.11.2016 Zveřejnit do: 5.1.2017 23:59:59 Rozh. dat. od: 30.11.2016
Dokumenty: dokument PDF (241 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o stanovení systému shromažďování komunálního odpadu
Značka: 3/2016 Typ: Obec. záv. vyhl./nař. Původce: Obec Líbeznice
Zveřejnit od: 28.11.2016 11:47:43 Zveřejnit do: 14.12.2016 23:59:59 Rozh. dat. od: 28.11.2016
Dokumenty: dokument PDF (126 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se mění OZV č. 1/2011 o místních poplatcích
Značka: 2/2016 Typ: Obec. záv. vyhl./nař. Původce: Obec Líbeznice
Zveřejnit od: 28.11.2016 11:25:39 Zveřejnit do: 14.12.2016 23:59:59 Rozh. dat. od: 28.11.2016
Dokumenty: dokument PDF (75 kB)