Písmo: normální / velké

Úřední deska

Stav k 27.2.2017 10:09:50
Nalezeno 17 záznamů. Poslední změna: 26.2.2017 23:59:59
Úřední deska v systému Imunis eDeska
stavební povolení přístavba dokových stání u haly č.2 Měšice, Q park
Značka: 6189/16 Typ: Stavební řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 24.2.2017 8:27:06 Zveřejnit do: 11.3.2017 8:27:06 Rozh. dat. od: 24.2.2017
Dokumenty: dokument MS Word (246 kB)
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Značka: 955/17 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastupování
Zveřejnit od: 23.2.2017 Zveřejnit do: 10.3.2017 23:59:59 Rozh. dat. od: 23.2.2017
Dokumenty: dokument PDF (155 kB)
neregistrovaný (XLSX) (11 kB)
cyklostezka Mratín - Měšice - V. etapa na pozemcích parc.č. 221/4, 129/2, 151/15 a 217/5 v katastrálním území Měšice u Prahy
Značka: 5518/15/SU Typ: Územní řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 22.2.2017 15:21:26 Zveřejnit do: 9.3.2017 15:21:26 Rozh. dat. od: 22.2.2017
Dokumenty: dokument MS Word (202 kB)
stavební povolení RD, žumpa, oplocení Nová Ves Berežný
Značka: 0304/17 Typ: Stavební řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 22.2.2017 15:18:32 Zveřejnit do: 9.3.2017 15:18:32 Rozh. dat. od: 22.2.2017
Dokumenty: dokument MS Word (278 kB)
Výroční zpráva podle zakona č. 106/1999 Sb. za rok 2016
Značka: - Typ: VZ Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 22.2.2017 Zveřejnit do: 9.3.2017 23:59:59 Rozh. dat. od: 22.2.2017
Dokumenty: dokument PDF (69 kB)
Cyklostezka Mratín - Měšice 3. etapa na pozemcích parc.č. 583, 585 a 589 v katastrálním území Mratín
Značka: 0198/17/SU Typ: Územní řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 20.2.2017 10:46:48 Zveřejnit do: 7.3.2017 10:46:48 Rozh. dat. od: 20.2.2017
Dokumenty: dokument MS Word (239 kB)
veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Na Mýtě
Značka: 813/17 Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MěÚ prac.Biskupská
Zveřejnit od: 14.2.2017 Zveřejnit do: 1.3.2017 23:59:59 Rozh. dat. od: 14.2.2017
Dokumenty: dokument PDF (562 kB)
Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení "Vedení V409/419 - smyčka PSE"
Značka: 804/17 Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MŽP ČR
Zveřejnit od: 14.2.2017 Zveřejnit do: 1.3.2017 23:59:59 Rozh. dat. od: 14.2.2017
Dokumenty: dokument PDF (686 kB)
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy-usmrcování Kormorána velkého
Značka: 801/17 Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MŽP ČR
Zveřejnit od: 14.2.2017 Zveřejnit do: 1.3.2017 23:59:59 Rozh. dat. od: 14.2.2017
Dokumenty: dokument PDF (450 kB)
dokument PDF (205 kB)
Zveřejnění záměru obce pronajmout nebytové prostory - č.p. 422 Zdravotní středisko Líbeznice;
Značka: - Typ: Záměr obce pronajmou Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 13.2.2017 9:54:35 Zveřejnit do: 1.3.2017 23:59:59 Rozh. dat. od: 13.2.2017
Dokumenty: dokument PDF (50 kB)
dokument PDF (1,8 MB)