Písmo: normální / velké

Pololetní účtování obecní policie

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Za první pololetí letošního roku eviduje Obecní policie Líbeznice celkem 1 191 nejrůznějších událostí, které řešila v katastru obce Líbeznice a obcí Bašť, Předboj a Bořanovice.

Z toho bylo 967 přestupků řešeno blokovou pokutou na místě, kdy se v  77% jednalo o přestupky v dopravě, a to zejména překročením nejvyšší povolené rychlosti v obci, porušením zákazu vjezdu nákladních vozidel a podobně. 88 přestupků bylo řešeno blokově pro překročení rychlosti v obci o více než 20 km/h. 38 přestupků v dopravě bylo postoupeno místně příslušnému odboru dopravy k správnímu řízení. V uvedeném období obecní policie asistovala pouze u 6 dopravních nehod v obci, což je oproti minulému období  a létům  předcházejícím  značný pokles.

Obecní policii se podařilo za výše uvedené období  zadržet  8 pachatelů různých trestných činů, kdy se ve 3 případech jednalo o řidiče motorových vozidel, kteří se dopustili trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, 1 řidiče pod vlivem alkoholu, kterému bylo následně policejním orgánem sděleno obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Zadrželi jsme také 4 muže, kteří v sousedních obcích páchali majetkovou trestnou činnost zejména krádeže vloupáním do novostaveb. Těmto již bylo sděleno policejním orgánem obvinění z krádeží a porušování domovní svobody a není vyloučeno, že po vyhodnocení stop zajištěných na místě činu, bude jejich obvinění  rozšířeno o další majetkovou trestnou činnost.