Písmo: normální / velké

Projekt rekonstrukce Pražské ulice

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Projekt rekonstrukce Pražské ulice prošel úpravami 

Připomínky k projektu nejpozději do pátku 9. června.

Během setkání zástupců obce a projektantů s obyvateli a majiteli nemovitostí v Pražské ulici vzešlo několik podstatných návrhů změn a úprav předloženého projektu. Úpravy byly zpracovány a v příloze najdete nové situační výkresy dopravního uspořádání ulice.

Případné připomínky zasílejte mailem přímo na adresu cervinova@libeznice.cz nebo telefonicky či písemně na Obecní úřad Líbeznice.

Soubory ke stažení