Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pracovníka OÚ Líbeznice

26. 10. 2014

Obec Líbeznice zastoupená starostou Mgr. Martinem Kupkou vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu: na obsazení místa koordinačního, projektového a programového pracovníka Obecního úřadu v Líbeznicích.

Nabídkové řízení na pronájem bytu 3+kk v Líbeznicích, Martinova 142

2. 10. 2014

Dne 20.10.2014 v 8 hodin proběhlo otevírání obálek na nabídkové řízení na pronájem bytu 3+kk v č.p.142 Líbeznice. Výsledky naleznete v příloze.

Severní ulice - rekonstrukce

14. 7. 2014

Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Kuchyně ZŠ - rekonstrukce

14. 7. 2014

Obec Líbeznice oznamuje zahájení zadávacího řízení a  výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce - Kuchyně ZŠ  - rekonstrukce. 

Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66

Kuchyně ZŠ - gastro vybavení

14. 7. 2014

Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Snížení energetické náročnosti obecních budov v Líbeznicích

4. 5. 2014

Výsledky výběrového řízení naleznete v přílohách nebo na profilu veřejného zadavetele.