Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Zde najdete všechna výběrová řízení a všechny soutěže, které obec Líbeznice vyhlašuje.

Výběrové řízení - Sportovní a volnočasový prostor u školy

17. 4. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - Sportovní a volnočasový prostor u školy. Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P15V00000004

 

Výběrové řízení - Komunikace pro nemotorovou dopravu v ulici Družstevní

9. 4. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - Komunikace pro nemotorovou dopravu v ulici Družstevní. Zadavatel vyzývá vybrané zájemce a další dodavatele k podání nabídky v souladu s pravidly a požadavky specifikovanými dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Výběrové řízení na Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

9. 4. 2015

Obec Líbeznice oznamuje zahájení zadávacího řízení a výzvu k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice.

Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek:

Výběrové řízení - Tisk Líbeznického zpravodaje

24. 3. 2015

Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro novou tělocvičnu

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

24. 3. 2015

Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor - sklepení v č.p. 275, Mělnická, Líbeznice

29. 1. 2015

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení na využití a pronájem nebytových prostor v budově  č.p. 275 v Mělnické ulici v Líbeznicích. Budova č.p. 275 je vedena na LV č. 10001 pro k.ú. Líbeznice u Katastrálního úřadu Praha – východ. Jedná se o pronájem nebytových prostor – sklepení s cihlovou klenbou o celkové rozloze 109 m2.