Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Zde najdete všechna výběrová řízení a všechny soutěže, které obec Líbeznice vyhlašuje.

Fitness pro seniory v Areálu ZDRAVÍ v Líbeznicích

21. 6. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Fitness pro seniory v Areálu ZDRAVÍ v Líbeznicích. Více informací naleznete v příloze a na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P16V00000007

Workoutové hřiště v Areálu ZDRAVÍ v Líbeznicích

14. 6. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Workoutové hřiště v Areálu ZDRAVÍ v Líbeznicích. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek: 

Rozšíření kapacity stávající kuchyně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

23. 5. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Rozšíření kapacity stávající kuchyně v ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P16V00000005

Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - III. etapa - přestavba půdních prostor

18. 4. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, III. etapa PŘESTAVBA PŮDNÍCH PROSTORZakázka je zadávána formou otevřeného řízení.

Výběrové řízení na strážníka Obecní policie Líbeznice

12. 4. 2016

Obec Líbeznice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník obecní policie. Více informací naleznete v příloze.

Vypracování projektové dokumentace na akci - Výstavba chodníku v severní části ulice Mělnická

11. 3. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  - vypracování projektové dokumentace na akci – „Výstavba chodníku v severní části ulice Mělnická“. Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: