Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Zde najdete všechna výběrová řízení a všechny soutěže, které obec Líbeznice vyhlašuje.

Živá zahrada - mateřská škola Líbeznice

25. 6. 2015

 Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Živá zahrada – mateřská škola Líbeznice. Více informací naleznete v příloze a na portálu veřejných zakázek: Celá zpráva >

Revitalizace Mírového náměstí v Líbeznicích

25. 6. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Revitalizace Mírového náměstí v Líbeznicích. Více informací naleznete v příloze a na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P15V000000011

Revitalizace Mírového náměstí v Líbeznicích

8. 6. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Revitalizace Mírového náměstí v Líbeznicích. Více informací naleznete v příloze a na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66

Dodávka a montáž schodišťových plošin v budově ZŠ a ZUŠ Líbeznice

8. 6. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku - Dodávka a montáž schodišťových plošin v budově ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P15V00000008

 

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice

26. 5. 2015

Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice.

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice

25. 5. 2015

Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek - Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice.