Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Výběrové řízení - Tisk Líbeznického zpravodaje

24. 3. 2015

Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro novou tělocvičnu

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

24. 3. 2015

Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor - sklepení v č.p. 275, Mělnická, Líbeznice

29. 1. 2015

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení na využití a pronájem nebytových prostor v budově  č.p. 275 v Mělnické ulici v Líbeznicích. Budova č.p. 275 je vedena na LV č. 10001 pro k.ú. Líbeznice u Katastrálního úřadu Praha – východ. Jedná se o pronájem nebytových prostor – sklepení s cihlovou klenbou o celkové rozloze 109 m2.

 

Nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor - kanceláře č. 2.07 v č.p. 275, Mělnická, Líbeznice

22. 1. 2015

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v Domě služeb, Líbeznice, Mělnická 275 - kancelář č. 2.07 v 1. patře. Podrobnosti naleznete v přiložených dokumentech

Předtisková příprava a korektury Líbeznického zpravodaje

21. 1. 2015

Výsledky výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

Výběrové řízení na pracovníka OÚ Líbeznice

26. 10. 2014

Obec Líbeznice zastoupená starostou Mgr. Martinem Kupkou vyhlašuje v souladu se zák. č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu: na obsazení místa koordinačního, projektového a programového pracovníka Obecního úřadu v Líbeznicích.