Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Zde najdete všechna výběrová řízení a všechny soutěže, které obec Líbeznice vyhlašuje.

Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice - III. etapa - přestavba půdních prostor

18. 4. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, III. etapa PŘESTAVBA PŮDNÍCH PROSTORZakázka je zadávána formou otevřeného řízení.

Výběrové řízení na strážníka Obecní policie Líbeznice

12. 4. 2016

Obec Líbeznice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník obecní policie. Více informací naleznete v příloze.

Vypracování projektové dokumentace na akci - Výstavba chodníku v severní části ulice Mělnická

11. 3. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  - vypracování projektové dokumentace na akci – „Výstavba chodníku v severní části ulice Mělnická“. Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: 

Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace na akci "Kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště v Líbeznicích

29. 2. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby  - vypracování projektové dokumentace na akci – „Kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště v Líbeznicích“. Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P16V00000002

 

Výběrové řízení na strážníka Obecní policie Líbeznice

26. 2. 2016

Obec Líbeznice vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník obecní policie. Podrobnosti naleznete v příloze.

Obec vyhlásila granty na rok 2016

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

15. 1. 2016

Do konce února mohou jednotlivci i neziskové organizace žádat o podporu sportovních, kulturních i společenských akcí.