Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Zde najdete všechna výběrová řízení a všechny soutěže, které obec Líbeznice vyhlašuje.

Výstavba tělocvičny se zázemím

27. 7. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice, II.

Rekonstrukce volnočasového Areálu zdraví - Veřejný skatepark Líbeznice

10. 7. 2015

Výsledky výběrového řízení naleznete v příloze.

Živá zahrada - mateřská škola Líbeznice

25. 6. 2015

 Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Živá zahrada – mateřská škola Líbeznice. Více informací naleznete v příloze a na portálu veřejných zakázek: Celá zpráva >

Revitalizace Mírového náměstí v Líbeznicích

25. 6. 2015

Výsledky výběrového řízení nalezenete v příloze.

Revitalizace Mírového náměstí v Líbeznicích

8. 6. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Revitalizace Mírového náměstí v Líbeznicích. Více informací naleznete v příloze a na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66

Dodávka a montáž schodišťových plošin v budově ZŠ a ZUŠ Líbeznice

8. 6. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku - Dodávka a montáž schodišťových plošin v budově ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: 

http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P15V00000008