Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Zpracování dokumentace zateplení souboru veřejných budov Obce Líbeznice

5. 3. 2014

Výsledky zadávacího řízení naleznete v příloze.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI PRACOVNÍKA PRO ANALÝZY A STRATEGIE

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

4. 3. 2014

MAS Nad Prahou o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „Pracovník pro analýzy a strategie“ pro realizaci projektu tvorby strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Výběrové řízení - pronájem veřejných prostranství - Líbeznické posvícení

4. 3. 2014

Obec Líbeznice vypisuje výzvu k podání nejvhodnější nabídek na pronájem veřejných prostranství pro umístění zábavních atrakcí pří Líbeznickém posvícení v sobotu 13. září 2014 (a ve dnech těsně předcházejících a následujících): „Pronájem veřejných prostranství – Líbeznické posvícení“. - viz přílohy

Odstranění překážek dopravní obslužnosti obce Líbeznice

22. 1. 2014

Obec Líbeznice vypsala otevřené zadávací řízení na dodavetele stavebních prací veřejné zakázky Odstranění překážek dopravní obslužnosti obce Líbeznice - rekonstrukce prostranství před školou, ulice Školská a ulice Hovorčovická-Sportovní.

Podrobnosti najdete na profilu veřejného zadavatele.

Akustické úpravy nové učebny ZŠ a ZUŠ Líbeznice

6. 1. 2014

Obec neobdržela ve stanoveném termínu žádnou nabídku.

Inzerát na pronájem nebytových prostor - kanceláří v č.p. 275, Mělnická Líbeznice

9. 8. 2013

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor v budově  č.p. 275 v Mělnické ulici v Líbeznicích. Budova č.p. 275 je vedena na LV č. 10001 pro k.ú. Líbeznice u Katastrálního úřadu Praha – východ. Jedná se o pronájem nebytových prostor rozdělených do tří kanceláří se společným vstupem z chodby v druhém podlaží domu. Celková rozloha nebytových prostor je 44,9 m2. Při pronájmu jednotlivé kanceláře se bude vždy  pronajímat  zároveň  1/3 společné chodby  o  rozloze 3,4 m². Více informací naleznete v přílohách.