Písmo: normální / velké

Výběrová řízení

Zde najdete všechna výběrová řízení a všechny soutěže, které obec Líbeznice vyhlašuje.

Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice

26. 5. 2015

Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Dodávka stolů a židlí pro 8 tříd nového pavilonu I. stupně ZŠ Líbeznice.

Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice

25. 5. 2015

Oznámení o zahájení zadávacího řízení a výzva k podání nabídek - Oprava havárie kanalizačního potrubí v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice.

Program na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času pro rok 2015

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

4. 5. 2015

Obec Líbeznice vyhlašuje třetí výzvu pro rok 2015 na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Doba předkládání žádostí je od 5.6. do 16.6.2015. Podrobnosti nalezenete v příloze.

Výběrové řízení - Sportovní a volnočasový prostor u školy

17. 4. 2015

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce - Sportovní a volnočasový prostor u školy. Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P15V00000004

 

Výběrové řízení - Komunikace pro nemotorovou dopravu v ulici Družstevní

9. 4. 2015

Protokoly hodnotící komise pro otevírání obálek a kontroly úplnosti podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon č. 137/2006 Sb.“) pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Komunikace pro nemotorovou dopravu v ulici Družstevní“ sepsané dne  28.4. a 29.4. 2015 při hodnocení  veřejné zakázky: Komunikace pro nemotorovou dopravu v ulici Družstevní naleznete v přílohách.

Výběrové řízení na Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice

9. 4. 2015

Obec Líbeznice oznamuje zahájení zadávacího řízení a výzvu k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění služeb nakládání s odpady a vybraných technických služeb v obci Líbeznice.

Podrobnosti naleznete na portálu veřejných zakázek: