Písmo: normální / velké

EIA pro záměr Betonárna Líbeznice - čas pro připomínky

28. 4. 2017

Do 21. května 2017 je možné připomínkovat v rámci procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) záměr vybudovat za silem u Měšic betonárnu.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Aktuality

Workoutové hřiště v Areálu ZDRAVÍ v Líbeznicích

14. 6. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Workoutové hřiště v Areálu ZDRAVÍ v Líbeznicích. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek: 

Obnovená alej do Měšic

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

11. 6. 2016

Jednu alej, lipovou, už si líbezničtí vysázeli loni směrem na Beckov. Letos se naskytla krásná možnost přidat další, tentokráte dubovou směrem na Měšice. V sobotu 30. dubna se u spodní branky do líbeznické školy sešlo přibližně 15 dvou až pětičlenných rodinných úderných jednotek, které měly za úkol vysázet na přes padesát stromků, konkrétně šlo o druh Dub letní, latisky Quercus robur 'Fastigiata Koster'.

Rozšíření kapacity stávající kuchyně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

23. 5. 2016

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Rozšíření kapacity stávající kuchyně v ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/Zakazka/P16V00000005

Jak je to s cestovními doklady pro děti ?

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

13. 5. 2016

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi ? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz ? Více informací naleznete v příloze.

Odečty elektroměrů

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

11. 5. 2016

Oznamujeme občanům, že v týdnu od 16. do 20. května proběhnou v Líbeznicích odečty elektroměrů. Společnost ČEZ prosí všechny vlastníky nemovitostí a své klienty, aby v uvedeném termínu zpřístupnili elektroměry nebo zanechali informaci o stavu elektroměru na viditelném a přístupném místě.

Očkování proti vzteklině

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

9. 5. 2016

Veterinární ordinace doktorky Sedláčkové oznamuje občanům, že v neděli 22. května v 10 hodin  proběhne před  obecním úřadem hromadné očkování psů a koček proti vzteklině a ostatním virózám. Možnost také odčervení  a odblešení. Vezměte s sebou očkovací průkazy.

Všechny aktuality >