„Branný den“ v Základní škole Líbeznice

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

Dne 2.12.2014 se  pod záštitou Obecní policie Líbeznice konal v Základní škole Líbeznice den se složkami Integrovaného záchranného systému. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, kde se mohly seznámit s prací složek IZS.

Dětem z prvního stupně byla určena přednáška o bezpečnosti v dopravě pod vedením policistky z dopravního inspektorátu PČR a krajského koordinátora BESIP pro Středočeský kraj. Děti z vyšších ročníků se seznámily o trestní odpovědnosti mladistvých a problematice kyberšikany a dalších negativních jevech z úst por. Mgr. Markéty Johnové, DIS. z oddělení tisku a prevence PČR.

V tělocvičně byla dále umístěna stanoviště Hasičského záchranného sboru, záchranné služby  a obecní policie, kde se děti podrobně seznámily s prací těchto složek.

 

Fotogalerie