e-podatelna

 • Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat ceritifikát, jsou uvedeny na adresách:

   

 • Elektronické podání lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adresy

   

 • Úřední hodiny: nepřetržitý provoz

   

 • Příjem a zpracování elektronického podání
  Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování jako např. čitelnost, kontrola přítomnosti škodlivého kódu, zaručený elektronický podpis. Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele mailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.

   

 • Seznam povolených formátů datových zpráv
  Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
  • formát *.doc
  • formát *.txt
  • formát *.rtf
  • formát *.pdf
  • formát *.xls
  • formát *.jpg
  • formát *.htm, *.html
  V případě pochybností vzneste dotaz na naši podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát přijatelný.

   

 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  • disketa 3,5" 1,44 MB
  • CD

   

 • Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy zasílejte na e-mail Obecního úřadu: obec@libeznice.cz