Sirius Třebíč

Spolek Sirius Třebíč je líbeznickou neziskovou organizací, která se věnuje canisterapii a práci s dětmi a mládeží. S našimi psy navštěvujeme klienty ve školách, v ústavech, stacionářích, domovech pro seniory a dalších zařízeních.
Nabízíme besedy a projektové dny pro MŠ a ZŠ na téma: „Psí dobrodružství“ a „Pojďte s námi za zvířátky“.
Každoročně pořádáme canisterapeutické tábory pro děti. Zúčastňujeme se také jednorázových akcí, dětských dnů atd.

www.siriustrebic.cz

www.facebook.com/siriustrebic/

Iva Sieberová – 608847675, siriustrebic@volny.cz