Odpovědi na žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů