Základní škola

Historie pravidelné školní docházky v Líbeznících sahá do 19. století. Hlavní budova současné školy byla slavnostně otevřena 3. září 1956, v roce 2017 došlo k její přístavbě, kterou vzniklo dalších 8 tříd. 

V roce 2015 byla otevřena budova Rondel, kde je 8 dalších tříd. V roce 2019 byla otevřena budova Neorondelu s 20 třídami. 

Ve školním roce 2023/24 má líbeznická škola 1670 žáků a je největší základní školou v ČR. Zajišťuje povinnou školní docházku ve spádovém obvodu tvořeném sedmi obcemi - Líbeznice, Bašť, Měšice, Bořanovice, Předboj, Zlonín a Nová Ves. Součástí školy je základní umělecká škola.

http://www.zslibeznice.cz/