Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků

Historie

V 70. letech 19. století se v Kolíně sešla vlastenecky smýšlející společnost, jejíž členové se rozhodli navázat na tradice českého národa a dbát na čistotu českého jazyka. Tato stolní společnost řemeslníků a drobných zemědělců se scházela v hostinci „U Šlejtrů“. Kvůli malým rozměrům se mu říkalo Baráček. Odtud povstal název Baráčníci. První organizace v Čechách vznikla roku 1880. Myšlenka takového spolku zaujala řadu lidí, začaly vznikat další baráčnické organizace jak u nás, tak i v zámoří. Členové se oslovují jako „sousedé“ a „tetičky“. 

Baráčnictvo má nezastupitelné místo v národě. Baráčnictvo je jedinou organizací v České republice s náplní národopisnou, vlastivědnou, vzdělávací, humánní a lidskou, která od samého vzniku nikdy nezměnila své poslání, protože jej měnit nemusela. Hájí všechno bohatství, které bylo našimi předky po celá staletí vytvářeno. Kořeny svého vzniku má zasazeny mezi velikány a buditeli národa, kteří svůj národ uvědomovali k češství v době, kdy klesal pod tíhou cizích vlivů, kdy česká řeč mateřská byla pomalu popelkou na vzdáleném venkově, zatímco města byla totálně germanizována. A právě z této doby vyšli zoceleni na duchu naši velikáni, kteří neohroženě bojovali za práva českého národa.

Jsme organizací dobrovolnou, to znamená, že musíme udržovat mezi sebou kázeň dobrovolně, vážit si jeden druhého, svou sousedskou a lidskou stránkou rozvíjet dobré vztahy mezi všemi a vytvářet tak hezké a příjemné prostředí, ve kterém společně žijeme.  Projevit jeden druhému důvěru, bez níž nelze vytvářet hodnoty, ze kterých můžeme mít všichni užitek. Nemůže nám nikdo vyčítat jako zastaralé, že ctíme odkazy našich předků, že nosíme příležitostně kroje, které nosili již naši předkové. Snažíme se zachovávat tradice, zvyky a vhodné obyčeje, vážíme si památek, zpíváme národní písně, tančíme staročeské tance, aby nezapadly v zapomenutí. V tom je ukryta naše národní hrdost, bohatství našeho lidu a my baráčníci můžeme být hrdi na to, že jsme nositeli těchto hodnot.

V Líbeznicích je Baráčník od roku 1934. V současné době je nás jen 43, ale byla doba, kdy bylo přes 100 členů. Přesto se snažíme udržet tradici a scházíme se každé druhé pondělí v měsíci od 18 hodin v Komunitním centru Archa. Přivítáme každého, kdo přijde mezi nás.

Kontakt: Věra Vörösová, tel.: 602 848 921, e-mail: vorosova@libeznice.cz

Soubory ke stažení

Fotogalerie