Samospráva

Tato část internetových stránek patří voleným orgánům a zástupcům obce. Najdete tu složení zastupitelstva a rady obce, jednotlivých výborů zastupitelstva a také podrobné informace o starostovi a obou místostarostech. Vyhledávat můžete v usneseních zastupitelstva a seznámit s programem, které přijalo obecní zastupitelstvo pro své volební období 2010 až 2014. Nově nabízejí internetové stránky obce také možnost seznámit se s připravovanými projekty a rozvojovými záměry.