Líbeznická s.r.o.

V říjnu 2011 schválilo zastupitelstvo obce založení obecní společnosti s názvem Líbeznická s.r.o., jejímž prvořadým cílem bylo vybudovat a následně spravovat budovu mateřské školy pro 100 dětí v Líbeznicích. Obecní společnost vznikla na základě vzoru z jiných obcí a měla pomoci řešit nedostatečnou kapacitu míst v MŠ.

Hlavní činností je správa a údržba nemovitostí a poskytování technických služeb.

Vedlejšími aktivitami jsou stavební činnosti, nakládání s odpady a činnosti v dopravě.

Líbeznická s.r.o. má k dispozici traktor s vybavením pro komunální služby a zabezpečuje zimní i letní údržbu obce.

Společnost nabízí technické služby místním občanům (přistavení kontejneru na odpad, odvoz odpadu, doprava sypkých materiálů, sekání trávy apod.) dle platného ceníku.

Soubory ke stažení