Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce

 • Vladislav Blecha
 • Michal Doubrava
 • Ing. Roman Ehrenberger
 • PhDr. František Grunt
 • Blanka Hašková
 • Mgr. Jan Havlíček
 • MUDr. et JUDr. Petr Honěk
 • Šárka Kettnerová
 • Radek Kraus
 • Mgr. Martin Kupka
 • Michal Pokorný
 • Vratislav Srb
 • Zdeněk Stibal
 • Ing. Pavla Zarembová, Ph.D.
 • Mgr. František Závorka

Výbory zastupitelstva obce

 

 • Finanční výborMUDr. et JUDr. Petr Honěk, předseda; Ing. Roman Ehrenberger, člen; Ing. Pavla Zarembová, Ph.D., členka
 • Kontrolní výbor: Vladislav Blecha, předseda; Rudolf Sedlák, člen; Zdeněk Stibal, člen  
 • Výbor pro rozvoj obce: Ing. Roman Ehrenberger, předseda; Ing. Jaroslav Baumrukr, člen; Mgr. Jan Havlíček, člen; Otakar Hlavín, člen; Radek Kraus, člen; Vratislav Srb, člen; Ing. Elšad Tagijev, Ph.D., člen 
 • Dopravní a bezpečnostní výbor: Mgr. František Závorka, předseda; PhDr. František Grunt, člen; Jiří Vacek, člen
 • Kulturní a sportovní výbor: Šárka Kettnerová, předsedkyně; MUDr. Pavlína Černohorská, členka, MgA. Petra Hajská, členka; Mgr. Simona Náhončíková, členka; Zdeněk Stibal, člen; Ing. Lenka Zahradníková, členka; Ing. Pavla Zarembová, Ph.D., členka
 • Sociální výbor: Michal Pokorný, předseda; Ludmila Horáčková, členka; Mgr. František Závorka, člen