Písmo: normální / velké

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce

 • Michal Doubrava
 • Ing. Roman Ehrenberger
 • PhDr. František Grunt
 • Mgr. Jan Havlíček
 • MUDr. et JUDr. Petr Honěk
 • Mgr. Ivan Karas
 • Šárka Kettnerová
 • Mgr. Martin Kupka
 • Václav Mikoláš
 • PhDr. Roman Novotný
 • Michal Pokorný
 • Jan Pour
 • Vratislav Srb
 • Ing. Petr Svoboda Ph.D.
 • Mgr. František Závorka

Výbory zastupitelstva obce

 

 

 • Finanční výborMUDr. et JUDr. Petr Honěk, předseda; Ing. Roman Ehrenberger, člen; Mgr. Ivan Karas, člen, Zdeněk Stibal, člen, Ing. Petr Zaremba, člen
 • Kontrolní výbor: Jan Pour, předseda; Lenka Matajová, členka, Ing. Luboš Lauer, člen, Václav Knejfl, člen, František Ludvík, člen  
 • Výbor pro rozvoj obce: Ing. Roman Ehrenberger, předseda; Mgr. Jan Havlíček, člen; Otakar Hlavín, člen; Vratislav Srb, člen; Ing. Petr Svoboda Ph.D., člen; Ing. Elšad Tagijev PhD., člen, Blanka Hašková, členka 
 • Dopravní a bezpečnostní výbor: PhDr. František Grunt, předseda; Rudolf Sedlák, člen; Mgr. František Závorka, člen
 • Kulturní a sportovní výbor: Šárka Kettnerová, předsedkyně; Václav Mikoláš, člen; PhDr. Roman Novotný, člen; Michal Pokorný, člen; Zdeněk Stibal, člen; Ing. Pavla Zarembová, PhD., členka, Jan Demuth, člen, Alexandra Dančová, členka, Simona Náhončíková, členka
 • Sociální výbor: Václav Mikoláš, předseda; MUDr. et JUDr. Petr Honěk, člen; Michal Pokorný, člen