Písmo: normální / velké

Program pro Líbeznice

Na ustavujícím jednání 5. listopadu 2014 přijalo zastupitelstvo obce program pro nadcházející volební období - Program pro Líbeznice 2014 až 2018.

Líbeznice – místo, kde jsme doma

Program pro Líbeznice 2014 - 2018

Chceme budovat obec, kde spolu sousedi mluví bez ohledu na to, jak dlouho tu žijí, obec s příznivou atmosférou a dobrými vztahy. Obec, která bude nejen místem pro bydlení, ale skutečným domovem.

Pokusíme se nejen budovat chodníky, opravovat komunikace a dělat obec krásnější, ale chceme vytvořit takové podmínky, aby se tu dařilo všem aktivním lidem, kteří organizují nejrůznější akce a setkání pro druhé.

Priority:

Stěžejním tématem bude podpora rodiny – rozšíříme Mateřskou školu i Základní školu a Základní uměleckou školu. Zaměříme se také na zlepšení podmínek pro seniory – chceme se v tomto volebním období přiblížit k vybudování bezbariérových bytů v centru obce. Budeme podporovat aktivity určené nejmladším občanům obce, seniorům, ale i všem aktivním mladým lidem.

S domovem se neodmyslitelně pojí i pocit bezpečí. Dobře fungující Obecní policie se zaměří na drobnou kriminalitu. Ještě větší důraz bude klást na pochůzkovou činnost a práci „prvorepublikových“ strážníků v ulicích. Nadále bude dobrou vizitkou práce Obecní policie profesionální zásahy proti pachatelům přestupků a trestných činů a nadstandardní spolupráce s Policí ČR.

Nezvýšíme současné zadlužení obce. Do konce volebního období bezpečně splatíme stávající úvěry.

Budeme nadále zkvalitňovat odpadové hospodářství. Při zachování současných legislativních podmínek na celostátní úrovni nezvýšíme poplatek za odpad.

Nepřispějeme k růstu daňové zátěže občanů zvýšením daně z nemovitostí.

Intenzivně budeme podporovat kulturu, sport a činnost všech aktivních spolků. Vytvoříme grantové programy s transparentními podmínkami pro všechny, kteří organizují akce i soustavné aktivity pro druhé.

Budeme aktivní ve vyhledávání a racionálním využívání dotačních příležitostí. Aktivně se zapojíme do rozvoje spolupráce mezi obcemi a činnosti MAS Nad Prahou.

Budeme aktivní v komunikace s veřejností prostřednictvím Líbeznického zpravodaje, webových stránek a dalších komunikačních kanálů.

Lepší vybavení obce

 • Upravíme spodní část náměstí.
 • Vybudujeme nový pavilon Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice.
 • Zaměříme se na sledování kvality vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Líbeznice.
 • Rozšíříme kapacitu Mateřské školy ještě nejméně o 10 míst.
 • Pokusíme se zajistit prostředky pro výstavbu nového společenského a sportovní centra u hřiště (s multifunkčním sálem, který bude sloužit jako tělocvična i prostor pro kulturní akce).
 • Urychlíme proměnu centrální části obce (proměna areálu Českých sběrných surovin, využití prostoru pro veřejná prostranství, bytové domy, část s bezbariérovými byty pro seniory).
 • Zasadíme se o vybudování nové hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb.
 • Přispějeme k dalšímu rozšíření služeb zdravotního střediska.
 • Zajistíme další úpravy Areálu zdraví, včetně vybavení rehabilitačními stroji pro seniory.
 • Pokusíme se zajistit prostředky pro obnovu školního dopravního hřiště, výstavbu sportovního areálu a malého amfiteátru ve školní zahradě.

Klidnější doprava

 • Zasadíme se o urychlení výstavby přímé sjezdové rampy z dálnice D8 směrem do Mělníka tak, aby ještě v tomto volebním období sloužila veřejnosti.
 • Podpoříme zlepšení autobusového spojení s Prahou a zapojení všech spojů do systému Pražské integrované dopravy.
 • Budeme nadále aktivní v boji proti rozšíření Letiště Vodochody
 • Kompletně zrekonstruujeme ulice Pakoměřickou, Bořanovickou, Bedřicha Smetany a Pražskou.
 • Vybudujeme nebo opravíme dalších 1000 metrů chodníků.
 • Zajistíme bezbariérové přístupy na úřad a ve zdravotním středisku. 

Zelené Líbeznice

 • Založíme zelený pás kolem obce.
 • Zlepšíme cestu do Měšic po Mratínce a alej na Beckov.
 • Zajistíme pečlivou údržbu veřejné zeleně a čistotu v obci.

 

V Líbeznicích 5. listopadu 2014

Soubory ke stažení