Program pro Líbeznice

Na jednání 17. prosince 2018 přijalo zastupitelstvo obce program pro nadcházející volební období - Program pro Líbeznice 2018 až 2022.

Líbeznice – místo, kde jsme doma

Klíčovou prioritou bude podpora rodin, dětí a aktivních občanů všech generací – po dobudování nové školní budovy se zaměříme na zlepšování kvality výuky na základní škole, dále budeme podporovat aktivity základní umělecké školy, mateřské školy  a všech aktivních spolků, které v Líbeznicích působí. Nadále budeme rozvíjet grantové programy s transparentními podmínkami pro všechny, kteří organizují akce i soustavné aktivity pro druhé.

Zaměříme se také na zlepšení podmínek pro seniory – chceme se v tomto volebním období přiblížit k vybudování bezbariérových bytů v centru obce. Budeme podporovat aktivity určené nejmladším občanům obce, seniorům, ale i všem aktivním mladým lidem.

Nadále budeme rozvíjet plán na revitalizaci plochy současných sběrných surovin vybudováním bytové zástavby a nového přirozeného centra obce.

Začneme s budováním zeleného pásu kolem obce.

Obecní policie se zaměří na drobnou kriminalitu. Ještě větší důraz bude klást na pochůzkovou činnost a práci „prvorepublikových“ strážníků v ulicích. Nadále bude dobrou vizitkou práce Obecní policie profesionální zásahy proti pachatelům přestupků a trestných činů a nadstandardní spolupráce s Policí ČR.

Sbor dobrovolných hasičů získá novou hasičskou zbrojnici, dojde i k celkové úpravě prostranství za Domem služeb.

Budeme aktivní ve vyhledávání a racionálním využívání dotačních příležitostí. Aktivně se zapojíme do rozvoje spolupráce mezi obcemi a činnosti MAS Nad Prahou.

Budeme aktivní v komunikace s veřejností prostřednictvím Líbeznického zpravodaje, webových stránek a dalších komunikačních kanálů.

Garantuje odpovědný přístup k zastavování zelených ploch, upřednostníme revitalizaci nevyužívaných statků nebo již starých zastavěných ploch, tzv. brownfieldů.

Nadále budeme aktivní v boji proti rozšíření Letiště Vodochody a budeme plně podporovat aktivity sdružení STOP letiště Vodochody.

 

Líbeznice pro děti a aktivní občany všech generací

 

- nové multifunkční hřiště na Areálu zdraví – včetně sezónního mobilního kluziště

- nový objekt školy včetně moderní a dostatečně velké jídelny a kuchyně

- nový sektor pro skok vysoký na Duhovce

- skluzavka a lanové prvky na Areálu zdraví

- nové toalety a zázemí u kavárny na Areálu zdraví

 

           Líbeznice moderní a příjemné pro život

- rozšíření optické sítě pro rychlý přístup k internetu po celé obci

- budování zeleného pásu

- služby moderního úřadu – platební brána, platba kartami, nové služby na czechpointech, „Jedny dveře“ a „Jednou a dost“

- výtah na Obecním úřadě a přestěhování stavebního úřadu do hlavní budovy

- rekonstrukce staré školy (objekt knihovny a lékárny) – fasáda, okna a střecha

- rozšíření provozní doby sběrného dvora o další den v týdnu

- upravené chodníky na hřbitově

- upravené veřejného prostranství mezi bytovkami

- nová odpočinková místa s lavičkami, drobnými herními prvky na Mratínce a na cestě na Beckov

- příprava projektu na rekonstrukci čp. 142 včetně využití půdního prostoru pro byty

 

Líbeznice bezpečné a s opravenými cestami

 

- hasičská zbrojnice a úprava prostranství za Domem služeb

- rekonstrukce komunikací Pakoměřická, Bořanovická, Pod Lipami a v celé lokalitě Na Hůrce

- uděláme vše pro to, aby dopravní situace po výstavbě nového školního pavilonu byla v okolí školy co nejplynulejší a nejbezpečnější

- v okolí školy vybudujeme nová parkovací místa

- zasadíme se o vybudování přímé sjezdové rampy z dálnice D8 a kruhové křižovatky U Papryčů

- propojíme chodníkem Líbeznice a Bořanovice podél hlavní silnice

- lepší spojení pro pěší a cyklisty mezi Líbeznicemi a Hovorčovicemi

- parkovací místa u valu u fotbalového hřiště

- i nadále budeme aktivní v boji proti rozšíření Letiště Vodochody

- budeme usilovat o zkvalitnění veřejné dopravy – více kapacitní autobusy

- nadále budeme zlepšovat zklidnění dopravy v obci, například instalací měřiče rychlosti v ulicích Zdibská, Nádražní a Měšická

 

Líbeznice pro klidné a spokojené stáří

 

- rozšíření zdravotních služeb ve Zdravotním středisku

- zasadíme se o proměnu areálu sběrných surovin a zajistíme v této lokalitě nejméně 6 malometrážních bytů pro poskytování pečovatelské služby a pro krátkodobé krizové bydlení

- rozšíření terénních služeb pro seniory

 

V Líbeznicích 17. prosince 2018

 

Soubory ke stažení