Program pro Líbeznice


Na jednání 6. září 2023 přijalo zastupitelstvo obce program pro aktuální volební období - Program pro Líbeznice 2022 až 2026.

Líbeznice – místo, kde jsme doma

Klíčovou prioritou bude podpora rodin, dětí a aktivních občanů všech generací.

Aktivně se budeme podílet na výstavbě nové svazkové školy Pod Beckovem pro 810 žáků, i nadále se zaměříme na zlepšování kvality výuky na základní škole, dále budeme podporovat aktivity základní umělecké školy, mateřské školy. Budeme postupně rekonstruovat vnitřní prostory hlavní školní budovy. Připravíme projekt didaktické školní zahrady pro venkovní výuku i možnost společenských akcí.

Budeme rozvíjet grantové programy s transparentními podmínkami pro všechny, kteří organizují akce i soustavné aktivity pro druhé. Nadále budeme podporovat všechny aktivní spolky, které v Líbeznicích působí.

Budeme podporovat aktivity určené nejmladším občanům obce, seniorům, ale i všem aktivním mladým lidem.

Zaměříme se také na zlepšení podmínek pro seniory – v rámci spolupráce s investorem výstavby bytových domů „ U Kovárny“ obec získá bezbariérové bydlení pro seniory. Intenzivně budeme pracovat na projektu přestavby obecního domu v Martinově ulici včetně vestavby půdních bytů.

Nadále budeme usilovat o revitalizaci plochy současných sběrných surovin vybudováním bytové zástavby a nového přirozeného centra obce.

Po dokončení části zeleného pásu pod školou budeme pokračovat s budováním další části okružního parku mezi ulicemi Měšická a Východní.

Obecní policie se zaměří na drobnou kriminalitu. Ještě větší důraz bude klást na pochůzkovou činnost. Nadále budou dobrou vizitkou práce Obecní policie profesionální zásahy proti pachatelům přestupků a trestných činů a nadstandardní spolupráce s Policií ČR.

Sbor dobrovolných hasičů bude nadále podporován obcí - získal novou hasičskou zbrojnici a pro zajištění vyšší akceschopnosti má k dispozici kromě cisternové stříkačky i dopravní automobil.

Budeme aktivní ve vyhledávání a racionálním využívání dotačních příležitostí. Aktivně se zapojíme do rozvoje spolupráce mezi obcemi a činnosti MAS Nad Prahou.

Budeme i nadále zlepšovat komunikace s veřejností prostřednictvím Líbeznického zpravodaje, webových stránek a dalších komunikačních kanálů.

Garantujeme odpovědný přístup k zastavování zelených ploch, upřednostníme revitalizaci nevyužívaných statků nebo již starých zastavěných ploch, tzv. brownfieldů.

Budeme pokračovat v hledání úspor v energetické náročnosti obecních budov

Projekty:

Líbeznice pro děti a aktivní občany všech generací

- výstavba svazkové školy v Bašti a v Měšicích

- vybudování didaktické školní zahrady pro venkovní výuku v areálu ZŠ a ZUŠ Líbeznice

- modernizace herních prvků, skluzavka v Areálu zdraví

- nové toalety, zázemí a prostor kavárny v Areálu zdraví

- architektonická soutěž na přestavbu chaty pro stolní tenis na budovu pro sport

- architektonická soutěž na sportovní zázemí na Duhovce

- výměna povrchu na víceúčelovém hřišti na Duhovce

- on line rezervační systém na víceúčelovém hřišti s kluzištěm i v hale Na Chrupavce

Líbeznice moderní a příjemné pro život

- údržba stávající zeleně a výsadba nových stromů

- budování dalších částí zeleného pásu

- nová podoba veřejného prostranství mezi bytovkami

- nový a jednotný vzhled míst pro tříděný odpad

- rekonstrukce veřejného osvětlení - úsporná svítidla

- instalace veřejného osvětlení na Mratínce po ulici K Mratínce

- úprava parkovacích míst a výsadba stromů v ulici Hovorčovická

- služby moderního úřadu – platební brána, platba kartami, služby czechpoint,

- upravené chodníky na hřbitově

- instalace laviček v obci

Líbeznice bezpečné a s opravenými cestami

- rekonstrukce komunikací Vnitřní, Pakoměřická, Bořanovická, Bedřicha Smetany, K. H. Borovského včetně chodníků

- příprava projektů pro rekonstrukce dalších ulic – Potoční, U Studánky, U Cihelny, Lánská, Jaroslava Seiferta a chodníku podél Mělnické ulice od Obecního úřadu k autobusové zastávce Líbeznice II

- uděláme vše pro to, aby dopravní situace byla v okolí školy co nejplynulejší a nejbezpečnější

- zasadíme se o vybudování přímé sjezdové rampy z dálnice D8 

- výstavba chodníku v Mělnické ulici od zahradnictví k Řempu

- rekonstrukce chodníku v Měšické ulici od zastávky Líbeznice II

- budeme usilovat o zkvalitnění veřejné dopravy – přidání spojů, více kapacitní autobusy

Líbeznice pro klidné a spokojené stáří

- podpora terénních pečovatelských služeb

- podpora zřízení a provozu denního stacionáře

- spolupráce se soukromými investory při výstavbě sociálních bytů

- úzká spolupráce s MAS Nad Prahou v oblasti služeb pro seniory

 

V Líbeznicích 6.9. 2023

 

 

Soubory ke stažení