Písmo: normální / velké

Rozvoj obce

Strategický plán rozvoje obce Líbeznice pro období 2016 - 2020

8. 2. 2016

Zastupitelstvo obce schválilo 27. ledna 2016 nový Strategický plán rozvoje obce, který určuje investiční a rozvojové záměry pro příští 4 roky - pro období 2016 - 2020.

Nový Integrovaný plán rozvoje obce

13. 3. 2011

Zastupitelstvo obce schválilo 30. března 2011 nový integrovaný plán rozvoje obce, který určuje investiční a rozvojové záměry pro příští 4 roky.