Rozvoj obce

8.2.2016

Zastupitelstvo obce schválilo 27. ledna 2016 nový Strategický plán rozvoje obce, který určuje investiční a rozvojové záměry pro příští 4 roky - pro období 2016 - 2020.

13.3.2011

Zastupitelstvo obce schválilo 30. března 2011 nový integrovaný plán rozvoje obce, který určuje investiční a rozvojové záměry pro příští 4 roky.