Výroční zprávy

Zde jsou zveřejněny výroční zprávy o činnosti Obecního úřadu v Líbeznicích v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.