Rada

  • Mgr. Martin Kupka, starosta
  • Michal Doubrava, místostarosta, statutární zástupce starosty
  • Mgr. Jan Havlíček, místostarosta
  • PhDr. František Grunt, radní
  • Mgr. František Závorka, radní