Yonca s Yannou

YOnca s Yannou
PsychoSomatické pohybové kurzy pro dospělé
Jednoduché a účinné cvičení pro obnovení zdravých pohybů, správného držení těla a vyladění psychiky. Je vhodné pro každého, ale zejména užitečná je při obtížích pohybového ústrojí, chronických onemocněních, nadváze, únavě a projevech stárnutí, při depresi, stresu nebo když se prostě jen necítíme dobře. Cviky neusilují o výkon, nýbrž o změnu nevyhovujících pohybových stereotypů a blokací. Učí naslouchat svému tělu a používat ho efektivním způsobem. Získané dovednosti minimalizují opotřebovávání organismu, ukládání stresu a sebedestrukci.


Yanna / Jana Vančurová
Kontakt:
www.yaguara.cz / fB: Yanna Yaguara Vancurova
tel: 777 331 063 / e-mail: yaguara@yaguara.cz