Líbezné desatero

Desatero správného Líbezničana i Líbezničanky

Každý týden doputuje na obecní úřad nejméně jeden požadavek na vznik nové vyhlášky či jiného opatření. Každý takový paragraf má ale několik zádrhelů: 1) může se snadno obrátit proti těm, kteří po něm nejhlasitěji volají, 2) zkomplikuje život i těm, kteří si to vůbec nezaslouží, 3) přidá další slova a věty do už tak zaneseného a nepřehledného souboru všech pravidel, zákonů a vyhlášek, 4) je možné ho různě vykládat, 5) je často složité kontrolovat a vynutit si jeho respektování. Navíc je vždycky složité jednoduše popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému člověku jasné od první chvíle. Automaticky. Bez vysvětlování a zdůrazňování.

Zkrátka a dobře se rada a zastupitelstvo obce snaží zbytečně nerozmnožovat vyhlášky a nařízení a nezahlcovat občany, obec a obecní policii dalšími paragrafy.

Abychom ale přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořádanějšímu životu v obci, zveřejňujeme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností, sousedských výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho zveřejnění přispělo k tomu, že by se žádná další vyhláška nemusela psát a schvalovat, bylo by to víc než skvělé:

Líbezné desatero

  1. Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož i ostatní dopravní předpisy. Neparkuj na místech, kde to není dovoleno, nebo kde by tvůj plechový miláček překážel ostatním, zejména na chodnících nebo v blízkosti křižovatek. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za volantem slušně.
  2. Uklízej po svém psovi. Všude a za každého počasí (i za deště a ve sněhu). Po obci jej voď na vodítku.
  3. Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET lahve, nedopalky cigaret, použité sáčky ze svačiny od strýčka Donalda a další nepořádek. K tomu veď i své děti a známé.
  4. Třiď odpad. Ale správně! Házej do barevných kontejnerů správné věci. Šetři místem a rozměrné papírové bedny nejprve rozlož, PET lahve a nápojové kartony sešlápni. Když je kontejner plný, vyhledej další hnízdo. Po obci je jich dost a další přibývají. Nevytvářej další drobné skládky vedle popelnic. Doma to vedle odpadkového koše taky neděláš.
  5. Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj noční klid a snaž se k tomu přimět i své děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy, všem hlučnějším domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po osmé hodině) a také brzy ráno – zejména o víkendech. Zachovej úplný klid alespoň v neděli ráno – do 10. hodiny.  
  6. Snaž se přispět k lepšímu vzhledu své obce a bezprostředního okolí. Posekej trávu i před svým plotem, vysaď tam květinu, seber sám papírek, když ho tam nějaký pobuda odhodí. Starej se o vzhled svého obydlí a své zahrady.
  7. Zapojuj se do aktivit místních spolků, účastni se obecních akcí a podporuj obecní kulturní, společenský a sportovní život.
  8. Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. Nakupuj v obci, dej si pivo v místní hospodě, nakup ve večerce, nech si udělat stůl u místního truhláře.
  9. Plať včas obecní poplatky.
  10. Sleduj aktuální dění v obci na www.libeznice.cz a pozorně čti Líbeznický zpravodaj (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem.)

 

Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!

 

Rada obce