Zahrádkáři

Základem se stal Okrašlovací spolek, založený koncem 19. století. Měl na starost i obsluhu veřejného osvětlení. Zanikl v polovině 20. století, jeho následovníkem se stala ZO ČZS Líbeznice. V současnosti zahrádkáři pořádají po své členy, ale i pro nečleny odborné přednášky, výlety, výstavy a podílejí se na různých akcích, pořádaných obcí. Kontakt: Anna Hlávková - 607 837 778, e-mail:  hlavkovaanna@email.cz, Ludmila Horáčková - 723 918 064