Písmo: normální / velké

Technické služby

Technické služby obce Líbeznice zajišťují veškerou údržbu a úklid veřejných prostranství v obci a správu obecního majetku. Součástí jejich aktivit jsou i stavební práce (výstavba chodníků, opravy budov apod.) a provozování sběrného dvora.

Pracovníci technických služeb:

Petr Poledna (vedoucí), Josef Oliverius, Václav Pokorný, Roman Vörös

Telefonní kontakt: +420 773 770 890

Technické vybavení:

dvě multikáry - v létě slouží k úklidu a převozu materiálu, v zimě je na jedné namontována radlice a nástavba na posyp. Druhá slouží k zajištění ručního odklizení sněhu a posypu chodníků, které jsou nedostupné technikou – obecní úřad, lékárna, zdravotní středisko, apod.

dvě Stigy, které zajišťují zejména úklid chodníků, od jara do podzimu slouží především k sekání trávy.

bobík – slouží k drobným úpravám terénu, drobným výkopovým pracím, odklízení a nakládání materiálu, v zimě také k odklizení většího množství sněhu.

běžné ruční nářadí - motorová pila, křovinořez a další.