Odpady

 

Odpad v roce 2022

I tomto roce zůstává zachován systém platby za svoz odpadu podle velikosti nádoby a podle intervalu svozu. Nadále bude platit, že čím více vytřídíte odpad z vaší nemovitosti, tím budete potřebovat menší „černou popelnici“, tudíž budete méně platit.

Díky novému zákonu o odpadech dochází ke změně názvu poplatku. Do roku 2021 se platil poplatek za komunální odpad podle zákona o odpadech. Od roku 2022 se poplatek za směsný komunální odpad vybírá podle zákona o místních poplatcích a jeho výše se stanovuje podle Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Celé znění vyhlášky najdete na stránkách obce https://www.libeznice.cz/pravni-predpisy-obce.

Vzhledem k tomu, že nově se stanovuje výše poplatku jako „kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní měsíc v litrech připadající na poplatníka“, museli jsme upravit v souladu se zákonem i Ohlášení plátce poplatku a Objednání kapacity soustřeďovacích prostředků na odpad – dokument je ke stažení na této stránce - viz níže. Zároveň byl vložen do prosincového čísla Líbeznického zpravodaje.

Tabulka objednání kapacity obsahuje nově i sloupec s údajem o kapacitě v litrech, protože právě cena za jeden litr odpadu je stanovena vyhláškou obce. Dále tabulka obsahuje možnosti výběru četností svozu, velikost nádoby (jak jste byli zvyklí doposud užívat) a výši poplatku (to je vlastně cena za vámi zvolenou nádobu a četnost svozu). Při objednání jednoduše můžete napsat pouze požadovanou velikost nádoby (nemusíte vyplňovat litry, na ty odkazuje tabulka, které je součásti objednávky kapacity) a v dalším řádku vyplníte četnost svozu. Vyplněný formulář podepíšete a doručíte na Obecní úřad – elektronicky na e-mail obec@libeznice.cz či osobně.

Počet osob

 v nemovitosti

Kapacita v litrech

Četnost vývozu za rok

Pro nádobu

Výše poplatku

v Kč

1

1 975

26 – 1 x za 14dní

80 l

1 045,-

2

1 975

26

80 l

1 045,-

3

4 158

52 – 1 x týdně

80 l

2 200,-

3

3 056

26

120 l

1 617,-

4

4 158

52

80 l

2 200,-

4

4 802

52

120 l

2 541,-

5

4 802

52

120 l

2 541,-

5

5 468

26

240 l

2 893,-

6 a více

5 468

26

240 l

2 893,-

6 a více

8 524

52

240 l

4 510,-

rekr. objekt

1 975

26

80 l

1 045,-

Minimální objem nádoby podle počtu členů domácnosti:

Po doručení Ohlášení plátce a zároveň objednání kapacity obdržíte známku, kterou si vylepíte na vaši nádobu. Známku si vyzvednete buď osobně v pokladně OÚ nebo bude doručena v obálce do vaší schránky.

 

Jak správně postupovat?

  1. Vyplníte ohlášení plátce – viz formulář:
  • Údaje o plátci
  • Způsob platby
  • Údaje o nemovitosti
  1. Objednáte si velikost nádoby a četnost svozu
  2. Obdržíte známku, kterou si vylepíte na popelnici

 

Časté otázky:

 Kdy nejpozději musím vyplnit ohlášení a objednat si velikost nádoby a četnost svozu?

Povinnost přihlásit se k poplatku je dána obecně závaznou vyhláškou, tj. do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Ten vzniká 1. 1. 2022, takže stejně jako v předchozích letech podáte ohlášení a vyberete si velikost nádoby nejpozději do 31. 1. 2022.

Kolik zaplatí občan, který doma žije sám a je závislý jen na svém invalidním či starobním důchodu?

Protože už nemůžeme nabídnout menší nádobu, zajistíme kompenzaci v takové výši, aby za nádobu o objemu 80 litrů a svoz jednou za 14 dnů zaplatil dotyčný jen současných 550 Kč, respektive 600 Kč (navýšení poplatku o 10 % stejně jako pro všechny velikosti nádob).

Budou popelnice nějak odlišeny podle četnosti svozů?

Ano, budou opatřeny známkou, kde bude jasně uvedeno dle barvy známky o jakou frekvenci svozu se jedná.

POZOR: odvoz směsného odpadu se čtrnáctidenní frekvencí probíhá pouze v liché týdny. Toto pravidlo platí pro každý kalendářní rok.

Jak je možné uhradit poplatek?

Poplatek půjde nadále zaplatit čtyřmi způsoby:

  • v hotovosti na obecním úřadě,
  • platební kartou na obecním úřadě,
  • převodem na účet obce č.ú. 3220201/0100 (zde uvedete jako variabilní symbol číslo popisné rodinného domu a do zprávy pro příjemce vaše jméno a příjmení)
  • prostřednictvím systému MOBISYS, více informací zde: https://libeznice.mobisys.cz/

 

  
   
   
   

Sběrný dvůr

areál ČOV, ul. Východní

Provozní doba (celoroční):

Po     17.00 - 19.00

St      17.00 - 19.00

So       9.00 - 11.00

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného odpadu, bioodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

Upozornění: Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Líbeznic. Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

Svoz bioodpadu  - středy sudé týdny

I v roce 2022 bude možné využít sezónního svozu bioodpadu.  Svoz bude probíhat od března do listopadu, každou středu v sudém týdnu. První svoz proběhne ve středu 9. března a poslední 30. listopadu 2022. Svozy bioodpadu tedy proběhnou v těchto dnech: 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11, 16.11 a 30.11.

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100 nebo také online pomocí systému MOBISYS. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení + bioodpad. Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky doručena do schránky. Před placením poplatku si ověřte jeho výši pro rok 2022 na webu obce nebo telefonicky v obecním úřadu. Při placení prostřednictvím systému MOBISYS bude výše poplatku přednastavena.

                                            

·         Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního vztahu)

·         Cena za poskytování služby činí u menší nádoby 630,- Kč za sezónu a 1 150,- Kč za sezónu u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH .

Pokud se chcete do svozu bioodpadu zapojit nově, je to velmi jednoduché. Stačí v úřední dny v pondělí či ve středu (od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin) na obecním úřadě zaplatit příslušnou částku a rovnou si odtud odvézt speciální nádobu na bioodopad.

Co patří do nádoby na bioodpad:

posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
skořápky z vajec
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad nepatří:

podestýlka od drobných domácích zvířat 
pleny
pytlíky z vysavače
oharky z cigaret
uhelný popel
smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
oleje
kosti

 

Kam s tuky a oleji z kuchyně?

Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zaděláváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společnost EKO-PF. Stačí přinést oleje či tuky v pet-lahvi do Sběrného dvora. Ulevíte tak svému domu. Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte do WC, výlevky a či dřezu, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných komplikací.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jinak. Můžete jej shromáždit d použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a následně odložit ve sběrném dvoře do určených separačních nádob. Obec Líbeznice tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře bezplatně od ledna 2013.

 


 

Soubory ke stažení