Odpady

 

Odpad v roce 2024

 

Typ nádoby

1 x týdně (52 svozů)

1 x za 14 dnů (26 svozů)

80 l

2711 Kč

1288 Kč

120 l

3131 Kč

1993 Kč

240 l

5558 Kč

3565 Kč

 

Při placení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci postupujte prosím následujícím způsobem:

 

Při změně nádoby či změně počtu svozu

 

Vyplnit a podat ohlášení plátce poplatku a objednání kapacity, a to do 31.1. 2024. Formulář je k dispozici na webu obce a na obecním úřadě. Dokument lze zaslat elektronicky na email obec@libeznice.cz, odevzdat osobně na obecním úřadě nebo zaslat poštou. Uhradit místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za aktuální poplatkové období. Po připsání platby na účet obce Vám bude vhozena do schránky známka včetně potvrzení do sběrného dvora

 

 

Stávající nádoba (není změna nádoby ani počtu svozu oproti roku 2023)

 

Stačí pouze uhradit místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za aktuální poplatkové období. Po připsání platby na účet obce Vám bude vhozena do schránky známka včetně potvrzení do sběrného dvora.

 

Možnosti hrazení poplatku

 

Poplatek půjde nadále zaplatit čtyřmi způsoby, a to v hotovosti na obecním úřadě, platební kartou na obecním úřadě, převodem na účet obce 3220201/0100- VS - číslo popisné a prostřednictvím systému MOBISYS. Před placením poplatku si ověřte jeho výši – bude uvedena na webu obce. Při placení prostřednictvím systému MOBISYS bude výše poplatku přednastavena.

Počet osob

 v nemovitosti

Kapacita v litrech

Četnost vývozu za rok

Pro nádobu

Výše poplatku

v Kč

1

1 975

26 – 1 x za 14dní

80 l

1 288,-

2

1 975

26

80 l

1 288,-

3

4 158

52 – 1 x týdně

80 l

2 711,-

3

3 056

26

120 l

1 993,-

4

4 158

52

80 l

2 711,-

4

4 802

52

120 l

3 131,-

5

4 802

52

120 l

3 131,-

5

5 468

26

240 l

3 565,-

6 a více

5 468

26

240 l

 3 565,-

6 a více

8 524

52

240 l

5 558,-

rekr. objekt

1 975

26

80 l

1 288,-

Minimální objem nádoby podle počtu členů domácnosti:

 

  

Sběrný dvůr

areál ČOV, ul. Východní

Provozní doba (celoroční):

Po     17.00 - 19.00

St      17.00 - 19.00

So       9.00 - 11.00

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného odpadu, bioodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

Upozornění: Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Líbeznic. Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

Svoz bioodpadu  - POZOR ZMĚNA SVOZU-KAŽDÝ PÁTEK V SUDÉM TÝDNU

I v roce 2024 bude možné využít sezónního svozu bioodpadu.  Svoz bude probíhat od března do listopadu, každý pátek v sudém týdnu. První svoz proběhne v pátek 8. března a poslední 29. listopadu 2024. Svozy bioodpadu tedy proběhnou v těchto dnech: 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11, 15.11 a 29.11.

Poplatek pro aktuální rok je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100 nebo také online pomocí systému MOBISYS. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení + bioodpad. Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude známka  automaticky doručena do schránky. Před placením poplatku si ověřte jeho výši pro aktuální rok na webu obce nebo telefonicky na obecním úřadě. Při placení prostřednictvím systému MOBISYS bude výše poplatku přednastavena.

                                            

Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního vztahu)

Cena za poskytování služby činí :

- u menší nádoby ( 120l)    775,- Kč z a sezónu

 -u větší nádoby   ( 240l)  1 416,- Kč  za sezónu

Pokud se chcete do svozu bioodpadu zapojit nově, je to velmi jednoduché. Stačí v úřední dny v pondělí či ve středu (od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin) na obecním úřadě zaplatit příslušnou částku a rovnou si odtud odvézt speciální nádobu na bioodopad.

Co patří do nádoby na bioodpad:

posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
skořápky z vajec
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad nepatří:

podestýlka od drobných domácích zvířat 
pleny
pytlíky z vysavače
oharky z cigaret
uhelný popel
smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
oleje
kosti

 

Kam s tuky a oleji z kuchyně?

Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zaděláváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společnost EKO-PF. Stačí přinést oleje či tuky v pet-lahvi do Sběrného dvora. Ulevíte tak svému domu. Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte do WC, výlevky a či dřezu, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných komplikací.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jinak. Můžete jej shromáždit d použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a následně odložit ve sběrném dvoře do určených separačních nádob. Obec Líbeznice tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře bezplatně od ledna 2013.

 


 

Soubory ke stažení