Odpady

 

Jak to bude s odpadem v roce 2021?

I nadále se bude platit za svoz odpadu podle velikosti nádoby a podle intervalu svozu a i pro rok 2021 tedy platí, že čím více vytřídíte odpad, tím méně budete platit za „černou“ popelnici.

V tabulce uvádíme výši poplatku podle velikosti nádoby a intervalu svozů:

 

Typ nádoby

1 x týdně (52 svozů)

1 x za 14 dnů (26 svozů)

80 l

2 000 Kč

950 Kč

120 l

2 310 Kč

1 470 Kč

240 l

4 100 Kč

2 630 Kč

 

Důležité informace

Vzhledem ke statistické evidenci množství odpadu v Líbeznicích obec stanovila minimální velikost nádoby a četnost svozu ve vztahu k počtu osob v domácnosti. To samozřejmě neznamená, že si nemůžete pořídit nádobu větší či požadovat vyšší frekvenci svozu; toto minimum by mělo být motivační pro to, aby se snižovalo množství nevytříděného komunálního odpadu, který se dále nezpracovává.

 

počet osob

vel. nádoby (litry)

četnost vývozu

1

80

14

2

80

14

3

80/120

7/14

4

80

7

5

80

7

6 a více

120

7

 

Nový systém poplatku za svoz komunálního odpadu přinesl i nové otázky:

Budeme muset vyplňovat nové Prohlášení poplatníka?

Nikoliv. V případě, že se ve Vaší domácnosti nic nezměnilo nebo nic nechcete měnit, zaplatíte poplatek ve stejné výši jako v loňském roce. Jen upozorňujeme, že jakoukoliv změnu jste povinni podle vyhlášky č. 1/2016 o poplatku za komunální odpad nahlásit správci poplatku (na obecní úřad), a to do 15 dnů.

Prohlášení poplatníka musí vyplnit každý občan, který si nově pořídil nemovitost v naší obci.

Kdy musíme poplatek zaplatit?

Poplatek je splatný do 31.1.2021 a je možné ho začít platit od 1.1.2021 převodem na účet, pomocí aplikace MOBISYS či osobně v úředních hodinách, tj. od pondělí 4.1.2021 do 31.1.2021.

 

Musíme přijít poplatek zaplatit osobně na úřad?

V roce 2021 obec nabízí možnost platby 4 způsoby:

·         v hotovosti na obecním úřadě,

·         platební kartou na obecním úřadě či

·         převodem na účet obce č.ú. 3220201/0100 (zde uvedete jako variabilní symbol číslo popisné rodinného domu a do zprávy pro příjemce Vaše jméno a příjmení). Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude potvrzení o zaplacení automaticky vhozeno do schránky spolu se známkou, kterou si vylepíte na popelnici

. online prostřednictvím systému MOBISYS. Více informací zde: https://libeznice.mobisys.cz/

 

Budou popelnice nějak odlišeny podle četnosti svozů?

Ano, budou opatřeny známkou, kde bude jasně uvedeno, o jakou velikost nádoby se jedná a jaká má být frekvence svozů.

POZOR: odvoz směsného odpadu se čtrnáctidenní frekvencí probíhá pouze v liché týdny. Toto pravidlo platí pro každý kalendářní rok.

Pokud se bude více třídit, bude k tomu po obci více míst a nádob?

Ano, byl navýšen počet míst na sběr tříděného odpadu i četnost vyvážení některých druhů. Mapa ukazuje místa tříděného odpadu i druh odpadu, který se jednotlivých stanovištích sbírá.

Je potřeba opět zmínit jednu velmi důležitou věc – buďte důslední v sešlapávání PET lahví i v „placatění“ všech objemných papírových krabic. Necháte-li krabice nerozložené a PET lahve v původním tvaru, kontejner se sice rychle zaplní, ale místo odpadu se vyváží vzduch. A to je velká škoda, protože výsyp lehkého kontejneru stojí stejně jako vysypání těžkého, za který by obec dostala větší odměnu za množství vytříděného odpadu. Čím těžší, tím lepší. Ale pozor – je nutné třídit pečlivě a do kontejneru dávat jen to, co tam opravdu patří. Často se stává, že i těžký kontejner nepřinese žádnou odměnu, protože je v kontejneru jiný odpad, než který tam má být!

 

Kolik zaplatí občan, který doma žije sám a je závislý jen na svém invalidním či starobním důchodu?

Protože už nemůžeme nabídnout menší nádobu, zajistíme kompenzaci v takové výši, aby za nádobu o objemu 80 litrů a svoz jednou za 14 dnů zaplatil dotyčný jen současných 500 Kč.

 

 

Sběrný dvůr

areál ČOV, ul. Východní

Provozní doba (celoroční):

Po     17.00 - 19.00

St      17.00 - 19.00

So       9.00 - 11.00

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného odpadu, bioodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

Upozornění: Sběrný dvůr slouží pouze pro občany Líbeznic. Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení dokladu o zaplacení poplatku za odvoz komunálního odpadu.

Svoz bioodpadu  - středy sudé týdny

I v roce 2021 bude možné využít sezónního svozu bioodpadu. Loni jej využívalo 272 domácností. Svážet se bude za stejnou cenu jako v loňském roce od března do listopadu. Stejně jako loni bude svoz zajišťovat společnost  IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a. s.  a bude probíhat každou středu v sudém týdnu. První svoz proběhne ve středu 10. března a poslední 17. listopadu 2021. Svozy bioodpadu tedy proběhnou v těchto dnech: 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11 a 17.11.

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice č. 3220201/0100, do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení + bioodpad. Zaplatit se dá i přes aplikaci MOBISYS. Po zaplacení uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám bude známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky doručena do schránky.

                                            

·         Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního vztahu)

·         Cena za poskytování služby činí u menší nádoby 570,- Kč za sezónu a 1 040,- Kč za sezónu u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH .

Pokud se chcete do svozu bioodpadu zapojit nově, je to velmi jednoduché. Stačí v úřední dny v pondělí či ve středu (od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin) na obecním úřadě zaplatit příslušnou částku a rovnou si odtud odvézt speciální nádobu na bioodopad.

Co patří do nádoby na bioodpad:

posekaná tráva
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
skořápky z vajec
slupky z citrusových plodů
sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), čajové sáčky 
květináče z lepenky a rašeliny

Co do nádoby na bioodpad nepatří:

podestýlka od drobných domácích zvířat 
pleny
pytlíky z vysavače
oharky z cigaret
uhelný popel
smetky z ulice
zbytky omáček, pomazánek, majonézových salátů
oleje
kosti

 

Kam s tuky a oleji z kuchyně?

Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zaděláváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společnost EKO-PF. Stačí přinést oleje či tuky v pet-lahvi do Sběrného dvora. Ulevíte tak svému domu. Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte do WC, výlevky a či dřezu, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných komplikací.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jinak. Můžete jej shromáždit d použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a následně odložit ve sběrném dvoře do určených separačních nádob. Obec Líbeznice tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře bezplatně od ledna 2013.

 


 

Soubory ke stažení