Matrika

Oddělení matrika Líbeznice

adresa: Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

ID datové schránky: ht6bc59

Úřední hodiny:
Po 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Kontakty na matrikářky: 

Mgr. Lucie Vörösová - sňatky, narození, změna jména a příjmení, zvláštní matrika
telefon: 283 98 1058, 777 212 203, e-mail: vorosova@libeznice.cz

Jana Idjerová - úmrtí, duplikáty matričních dokladů
telefon: 283 98 1058, 773 770 900, e-mail: idjerova@libeznice.cz

Oddělení matriky se řídí zákony:

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění                                       
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Oddělení matriky v přenesené působnosti zejména:

 • Vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro matriční obvod Líbeznice přibližně od r.1910 doposud.
 • Komplexně vykonává matriční agendu pro matriční obvod Líbeznice, tedy pro obce Bašť, Bořanovice, Hovorčovice, Líbeznice, Předboj, Sedlec a Zlonín.
 • Provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih.
 • Přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, určení otcovství, rozvod manželství, vrácení se k předchozímu příjmení).
 • Vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, případně potvrzení z matričních knih a sbírky listin.
 • Sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)
 • Pořizuje doslovné výpisy z příslušných matričních knih.
 • Přijímá oznámení o narození dítěte, provádí zápisy do knihy narození a vydává rodné listy, sepisuje prohlášení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
 • Přijímá dotazníky k uzavření manželství, zpracovává občanské a církevní sňatky. Vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraniční.
 • Povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě a mimo stanovenou dobu.
 • Vydává doklad „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ v cizině pro občany ČR s trvalým pobytem matričního obvodu
 • Provádí a zajišťuje sňatečné obřady v obřadní síni Obecního úřadu Líbeznice, i sňatečné obřady povolené na jiném vhodném místě na území matričního obvodu Líbeznice.
 • Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území matričního obvodu Líbeznice.
 • Plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech.
 • Provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ze závažných důvodů, provádí legalizaci podpisů i mimo úřední místnosti, a to  zejména u imobilních občanů).
 • Vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů a potvrzení o občanském průkazu při jeho odebrání, ztrátě či odcizení.