Matrika

Informace ke koronaviru ve vazbě na sňatečné obřady

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky upozornňujeme snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

Publikováno: Pátek, 13. březen 2020

Oddělení matrika Líbeznice

adresa: Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice

ID datové schránky: ht6bc59

Úřední hodiny:
Po 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

Kontakty na matrikářky: 

Mgr. Lucie Vörösová - sňatky, narození, změna jména a příjmení, zvláštní matrika
telefon: 283 98 1058, 777 212 203, e-mail: vorosova@libeznice.cz

Jana Idjerová - úmrtí, duplikáty matričních dokladů
telefon: 283 98 1058, 773 770 900, e-mail: idjerova@libeznice.cz

Oddělení matriky se řídí zákony:

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění                                       
č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Oddělení matriky v přenesené působnosti zejména:

 • Vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro matriční obvod Líbeznice přibližně od r.1910 doposud.
 • Komplexně vykonává matriční agendu pro matriční obvod Líbeznice, tedy pro obce Bašť, Bořanovice, Hovorčovice, Líbeznice, Předboj, Sedlec a Zlonín.
 • Provádí zápisy matričních událostí, matričních skutečností, dodatečných zápisů, změn a oprav do matričních knih.
 • Přijímá a sepisuje podklady pro dodatečné zápisy a změny do matričních knih (volba druhého jména, žádosti o zápis příjmení v mužském tvaru, určení otcovství, rozvod manželství, vrácení se k předchozímu příjmení).
 • Vydává prvopisy matričních dokladů, duplikáty matričních dokladů, případně potvrzení z matričních knih a sbírky listin.
 • Sepisuje zápisy pro zvláštní matriku Brno (matriční události českých občanů nastalé v cizině)
 • Pořizuje doslovné výpisy z příslušných matričních knih.
 • Přijímá oznámení o narození dítěte, provádí zápisy do knihy narození a vydává rodné listy, sepisuje prohlášení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů.
 • Přijímá dotazníky k uzavření manželství, zpracovává občanské a církevní sňatky. Vystavuje osvědčení k církevním sňatkům a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraniční.
 • Povoluje v rámci matričního obvodu uzavření manželství na jiném vhodném místě a mimo stanovenou dobu.
 • Vydává doklad „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ v cizině pro občany ČR s trvalým pobytem matričního obvodu
 • Provádí a zajišťuje sňatečné obřady v obřadní síni Obecního úřadu Líbeznice, i sňatečné obřady povolené na jiném vhodném místě na území matričního obvodu Líbeznice.
 • Rozhoduje ve věcech změny jména a příjmení u osob s trvalým bydlištěm na území matričního obvodu Líbeznice.
 • Plní zákonnou ohlašovací a oznamovací povinnost o matričních událostech.
 • Provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů (ze závažných důvodů, provádí legalizaci podpisů i mimo úřední místnosti, a to  zejména u imobilních občanů).
 • Vydává potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanských průkazů a potvrzení o občanském průkazu při jeho odebrání, ztrátě či odcizení.