Hlavní stránka

30.3.2020

Na obecním úřadě máme stále dostatek roušek pro všechny, kdo se jimi ještě nestačili vybavit.

Nově se můžete zastavit i pro dezinfekci, vezměte si s sebou vhodnou pet lahev o objemu půl litru. Dávkovači na dezinfekci také vybavíme autobusové zastávky.

Ti, kteří se vinou všech opatření proti koronaviru ocitli v existenčních finančních problémech se mohou obrátit na pomoc obce na telefonním čísle 602 137 850. Na toto číslo se můžete obrátit i v případě, že byste potřebovali jakoukoli jinou pomoc od obce.

Aktuality

3.4.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku na dodávku: Dodávka dvou vzduchových trampolín do Areálu zdraví. 

27.3.2020

Paní učitelky z Mateřské školy Líbeznice nahrály pro děti video s pozdravem, protože se jim už po nich moc stýská a chtějí je potěšit alespoň takto na dálku. Video jsme umístili na facebookovou stránku obce - www.facebook.com/obec.libeznice/videos/2627455397384109/.

27.3.2020

Obec se rozhodla nabídnout pomoc těm, kteří by se vinou koronavirové epidemie a všech vládních opatření ocitli v kritické finanční situaci. „Zaznamenali jsme také ochotu lidí finančně pomoci sousedům, pokud ze dne na den zůstali úplně bez příjmů a musejí například pravidelně splácet hypotéku. Jsme také připraveni takovou pomoc zprostředkovat. I k tomu je možné využít již známé obecní koronavirové telefonní číslo 602 137 850. Každá pomoc bude samozřejmě podchycena smlouvou. Chceme ale uplatnit co nejcitlivější a co nejdiskrétnější přístup.

26.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydává s účinností od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin mimořádné opatření, kterými upravuje zákaz maloobchodního prodeje a stanovuje výjimky, kterých se zákaz netýká. Nově se zákaz netýká například servisu výpočetní techniky a elektroniky, zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost, myček automobilů a dalších. Kompletní přehled prodejen a služeb, které jsou ze zákazu vyjmuty najdete v přiloženém dokumentu nebo zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu_18826_4135_1.html

26.3.2020

Rada obce Líbeznice se rozhodla pomoci všem podnikatelům, kteří ke svému podnikání využívají obecní prostory nebo zábor obecního pozemku a z důvodu rozhodnutí vlády nemohou v době nouzového stavu podnikat. Všem podnikajícím subjektům budou odpuštěny platby nájemného a záborů pozemků a platby za služby v prostorách majetku obce, a to po celou dobu platnosti vyhlášených opatření. „Postupně hledáme kroky, jak živnostníkům a podnikatelům alespoň částečně usnadnit současnou situaci, kdy nemohou provozovat svoji činnost. Věřím, že opuštění nájmu jim alespoň částečně pomůže v nelehké situaci,“ komentuje rozhodnutí rady obce Martin Kupka, starosta Líbeznic. Všichni, kterých se to týká, již byli o této pomoci informováni.

25.3.2020

Základní škola Líbeznice tento týden zahájila projekt Virtuální škola. Jak zaznívá z médií, školy zůstanou uzavřené ještě několik týdnů a cílem je co možná nejlépe tuto situaci zvládnout a zjednodušit pro všechny zúčastněné strany.

Škola zvolila pro výuku na dálku aplikaci Google Classroom, která je součástí služeb balíčku G Suite od firmy Google. Důvodem je fakt, že služby G Suite jsou již ve škole dlouhodobě využívány a hlavně Google Classroom, neboli Google učebna, je velmi jednoduchá na používání. Postupně budou Google učebny zavedeny pro všechny třídy.

23.3.2020

Přinášíme moc hezký text, který věcně srhnuje současnou situaci. Budeme moc rádi, pokud si celý text pečlivě přečtete.
Leták, odkud je text převzat je v příloze.
Další leták, který je přílohou, jsme připravili, abychom shrnuli informace a opatření, která ovlivňují život zejména v Líbeznicích.Tento leták bude i součástí Líbeznického zpravodaje, který bude ve schránkách o víkendu.  
A poslední dokument, který přikládáme, jsou krizové linky, které vám případně pomohou řešit složité situace.

Pozvánky

Freestylové klání na koloběžkách v Areálu zdraví - skateparku, které se uskuteční v sobotu 16. května 2020 od 12:30.