Hlavní stránka

13.2.2024

Dnešního dne, tj. v úterý 13.2. 2024 předali zástupci Svazku obcí Pod Beckovem oficiálně staveniště pro výstavbu svazkové základní školy v Bašti společnosti CLE-SMP pro výstavbu školy v Bašti (CL-EVANS s.r.o. a SMP Construction a.s.). Začíná tím výstavba školy pro 540 žáků s vlastní tělocvičnou, kuchyní a jídelnou, která by měla přijmout první žáky již ve školním roce 2025/2026. Náklady na výstavbu činí 353 mil. Kč bez DPH a financování stavby je zajištěno dotací od Ministerstva školství a úvěrem od Komerční banky.

Aktuality

20.2.2024

V grantové výzvě pro rok 2024 na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit jste předložili žádosti o podporu na celkem 28 akcí. Rada obce schválila poskytnutí dotace na všechny akce v plné výši v celkové částce 246.500,- Kč. Kromě již zavedených akcí se můžete nově těšit např. na Kurz tvůrčího psaní pro seniory či Námořnický bál. Více se dočtete v únorovém čísle Líbeznického zpravodaje. 

7.2.2024

Chtěli bychom vás informovat, že Obecní úřad Líbeznice umožňuje prokázat totožnost nebo jinou skutečnost digitálním stejnopisem občanského průkazu už nyní, ačkoliv podle zákona je povinen tak umožnit až od 1.ledna 2025. Zákon připouští i dřívější použití digitálního stejnopisu průkazu, proto jsme se rozhodli tuto službu nabídnout občanům již v současné době. 

5.2.2024

MAS Nad Prahou vyhlašuje výběrové řízení na pozici terénní sociální pracovník. Bližší podrobnosti naleznete v přiloženém souboru.

5.2.2024

Chtěli bychom vás informovat, že MAS Nad Prahou zajišťuje mobilní sociální tým, který vám může pomoci při řešení nejrůznějších sociálních situací jako je pomoc při vyřízení sociálních dávek, zprostředkování bydlení, dluhová pomoc. Podrobnosti naleznete v přiloženém souboru. 

4.1.2024

Obec Líbeznice vyhlašuje grantovou výzvu pro rok 2024 na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Výzva byla schválena usnesením Rady obce Líbeznice č. 214/2023 – 25. RO dne 29.11.2023. Termín pro doručení žádostí je do 31. ledna 2024. Finanční alokace činí 250 tisíc Kč. Další podrobnosti najdete v přiložených dokumentech.

20.12.2023

Máme na vás velkou prosbou spojenou s blížícím se koncem roku a jeho oslavami. Rachejtle, petardy, dělbuchy způsobují velký stres našim pejskům a dalším zvířatům. V Líbeznicích máme evidováno více než 300 pejsků. Proto na ně prosím berte ohled a před odpálením zábavní pyrotechniky se zamyslete, zda to je opravdu potřeba, případně její užití alespoň minimalizujte. Děkujeme!

5.12.2023

Klub pro seniory Líbeznice rozšiřuje nabídku aktivit. V příloze naleznete program na leden až březen 2024.

Pozvánky

Skautské středisko Willi Líbeznice vás srdečně zve na Námořnický bál, který se uskuteční v sobotu 9.3. 2024 od 20.00 hodin v hale Na Chrupavce. K tanci a poslechu zahraje Caroline band. Chybět nebude bohatá tombola. Prodej vstupenek v ceně 300,- Kč bude probíhat na Obecním úřadu Líbeznice a v Bistru Žlutá karta.

Zveme Vás na sportovní akci Fitness a přednáška s Olgou šípkovou, která proběhne 6. dubna v hale Na Chrupavce.

Líbeznické spolky vás srdečně zvou na Spolkový benefiční ples, který se koná dne 4.5. 2024 od 20.00 v hale Na Chrupavce. K tanci a poslechu zahraje skupina Artur. Vstupenky je možné zakoupit na OÚ Líbeznice, v Bistru Žlutá karta a v Pizzerii U Kouzelníka. Výtěžek z tomboly bude věnován na pomoc lidem se svalovou distrofií.