Hlavní stránka

10.5.2018

Líbezničtí zastupitelé schválili ve středu 9. května 2018 změnu č. 1 Územního plánu obce Líbeznice. Upravený dokument otevírá cestu k výstavbě nového objektu školy, další rozvoj v obci směřuje především k novému využití historických hospodářských dvorů v centrální části obce.

Aktuality

25.5.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Líbeznice – rekonstrukce ul. Pražská.

16.5.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – IV. etapa (dostavba 20 tříd) – V. etapa (výstavba kapacitní jídelny s gastroprovozem, manipulačním prostorem pro zásobování, propojovacím prvkem a novým zázemím pro tělocvičnu).

14.5.2018

Oznamujeme občanům, že v týdnu od 14. do 20. května proběhnou v Líbeznicích odečty elektroměrů.

7.5.2018

Od pátku mají Líbeznice osm nových lip. A nejsou to ledajaké stromy. Vznikly roubováním národních památných stromů a stromů z historicky významných alejí. Z průhonického šlechtitelského ústavu Silva Taroucy je pro obec získala líbeznická občanka Miloslava Jungmannová. A navíc je spolu se svou rodinou a dalšími dobrovolníky pomáhala sázet.

3.5.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Přístavba pavilonu mateřské školy Líbeznice.

25.4.2018

Upozorňujeme všechny občany, že ve dnech 26.-30.4. 2018 bude probíhat v obci čištění místních komunikací firmou IPODEC.

Pozvánky

Červnové jednání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 25. června 2018 v 18 hodin na Obecním úřadu v Líbeznicích.