Hlavní stránka

20.10.2022

Na včerejším ustavujícím zastupitelstvu obce složili nově zvolení zastupitelé slib a ujali se tak funkcí. Starostou obce byl zvolen Jan Havlíček, místostarostou obce zastupitelé zvolili Michala Doubravu. Dalšími členy Rady obce byli zvoleni František Grunt, Martin Kupka a František Závorka. Předsedou finančního výboru byl zvolen Petr Honěk, předsedou kontrolního výboru byl zvolen Samuel Volpe, předsedou výboru pro rozvoj obce byl zvolen Roman Ehrenberger, předsedou dopravního a bezpečnostního výboru byl zvolen František Závorka, předsedkyní kulturního a sportovního výboru byla zvolena Śárka Kettnerová a předsedkyní sociálního výboru byla zvolena Sylva Oliveriusová.

Aktuality

1.12.2022

Ve středu 30.11. 2022 proběhlo v ZŠ a ZUŠ Líbeznice setkání mezi starosty členských obcí Svazku obcí Pod Beckovem a rodiči budoucích prvňáčků. Na tomto setkání, kterého se účastnil i ředitel líbeznické školy F. Grunt, byly prezentovány kompletní informace o projektu svazkové základní školy, která bude mít dvě školní budovy - v Bašti a v Měšicích s kapacitou 810 žáků. V rámci diskuse byly zodpovězeny i dotazy, které rodiče nejvíce trápí. Prezentaci projektu naleznete  v příloze.

21.11.2022

Chtěli bychom vás informovat, že pro uvedení kluziště do provozu potřebujeme chladnější počasí. Současné počasí nám to neumožňuje. Samotná výroba ledu trvá 7 až 10 dnů. O zahájení přípravy ledové plochy vás budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

14.11.2022

Ve středu 9. listopadu 2022 vláda na svém jednání schválila navýšení dotace na výstavbu škol ve Středočeském kraji z původních 800 tisíc Kč na 1,1 milionu Kč na žáka v rámci dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Reaguje tak na značné navýšení stavebních nákladů v posledních měsících. V příloze naleznete tiskovou zprávu Svazku obcí Pod Beckovem.

9.11.2022

Chtěli bychom vás informovat, že od ledna 2023 budou, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, postupně zřizovány datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob (ROS). Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod. Další skupinou, které budou automaticky zřizovány datové schránky, jsou fyzické osoby používající přihlášení Identitou občana.

31.10.2022

V rámci slavnostního večera při příležitosti oslav vzniku samostatné Československé republiky byla dne 28.10. 2022 v hale Na Chrupavce udělena a předána cena obce paní Věře Vörösové za dlouholetou a nezištnou činnost ve Vlastenecko-dobročinné obci baráčníků a za činnost ve prospěch obce Líbeznice. Paní Věře Vörösové k udělení ceny blahopřejeme!

10.10.2022

ZŠ a ZUŠ Líbeznice hledá dvě posily do týmu na pozici učitel/ka 1. stupně a učitel/ka informatiky. Zájemci kontaktujte vedení školy na adrese info@zslibeznice.cz nebo na telefonu 702 153 752. Podrobnosti naleznete v příloze.

7.10.2022

ZŠ a ZUŠ Líbeznice otevírá výuku pro seniory v hudebním oboru a ve výtvarném oboru. Zájemci se mohou hlásit telefonicky 770 178 739, e-mailem: zus@zslibeznice.cz nebo osobně v prostorách vedení ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Podmínky přijetí:

• senioři s trvalým pobytem v Líbeznicích
• věk 60+, v případě nenaplnění kapacity 55+
• uhrazení příspěvku, výuka bude probíhat s dotací obce i školy
• zájemce musí mít nástroj, na kterém bude probíhat výuka.

Výuka bude probíhat v dopoledních hodinách. 

Pozvánky

Stonožka Líbeznice spolu s týmem Líbeznického koloběhu vás srdečně zvou na tradiční běžecký závod Vánoční večerní běh, který se koná dne 9.12. 2022 s registrací závodníků od 18.15 hodin u haly Na Chrupavce. Startovné činí 100,- Kč. Bude se běžet na trati dlouhé 5 km.

Stonožka Líbeznice spolu s týmem Líbeznického koloběhu vás srdečně zvou na tradiční Andělskou cestu dne 10.12. 2022 od 16.00 u haly Na Chrupavce. Čeká vás soutěž plná hádanek a zajímavých úkolů. Startovné činí 150,- Kč za rodinu.

Jako každý rok vás i letos srdečně zveme na Štědrý den na tradiční setkání na Mírovém náměstí. Od 14.00 hodin budou místní spolky podávat teplé nápoje. Zahrádkáři nabídnou vánoční punč, Baráčníci budou podávat svařené víno a hasiči nabídnou grog, čaj a teplou čokoládu, kterou nejen pro děti připraví paní doktorka Eva Hlavičková. Skauti budou rozdávat betlémské světlo. Od 15.00 hodin si společně se žáky ZUŠ Líbeznice zazpíváme vánoční koledy. Nezapomeňte si přinést svůj vlastní vánoční hrnek či skleničku.

Obec Líbeznice vás srdečně zve na Líbeznický ples, který se koná dne 14. ledna 2023 od 20.00 hodin v hale Na Chrupavce. K tanci a poslechu zahraje kapela Martin Vaverka&Friends. Na plese vystoupí taneční soubor Taneční školy Dany Gregorové. Vstupné činí 300,- Kč.