Výběrová řízení

4.4.2023

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Rekonstrukce místních komunikací Bořanovická, Bedřicha Smetany a K. H. Borovského, Líbeznice .

31.8.2022

Obec Líbeznice vyhlašuje výběrové řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace na akci - Revitalizace veřejného prostranství v Líbeznicích u bytových domů. Lhůta pro nabídky je do 21.9. 2022 do 9.00 hodin. Bližší informace o zakázce naleznete na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P22V00000005.

22.8.2022

Obec Líbeznice vyhlašuje výběrové řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Novostavba Zázemí pro Areál zdraví" a vyzývá tímto dodavatele k předkládání nabídek ve lhůtě do 14.9. 2022 do 9.00 hodin. Více informací o veřejné zakázce naleznete na profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P22V00000004.

22.7.2022

Obec Líbeznice vyhlásila zjednodušené podlimitní řízení pro zadání veřejné zakázky na dodávky "Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Líbeznice" a jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek Detail zakázky: Rekonstrukce veřejného osvětlení v části obce Líbeznice - E-ZAKAZKY.CZ.

21.1.2021

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Úprava komunikací a veřejných prostranství v lokalitě U Kola a Na Hůrce.

2.12.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Nakládka a odvoz odpadu z výkopových prací – deponie Zdibská.

Stránky