Výběrová řízení

Provozovatel gastro provozu v hale Na Chrupavce-Žlutá karta

Soubory ke stažení

18.4.2019

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku: Dodávka soupravy žákovských stolů a židlí pro 20 tříd včetně židlí ke katedrám nového pavilonu I. stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice.

10.4.2019

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku včetně stavebních úprav: Instalace chlazení v 2. NP budovy obecního úřadu a příprava pro doplnění chlazení v 1. NP a 3.

5.4.2019

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na poskytnutí investičního úvěru: Investiční úvěr ve výši 70 mil. Kč.

8.3.2019

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Modernizace VO v obci Líbeznice – ul. Pakoměřická, Bořanovická, K. H. Máchy, k. H. Borovského a B. Smetany.

5.2.2019

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek:

29.1.2019

Začalo výběrové řízení na zhotovitele nové hasičárny a zázemí technických služeb. Výstavba důležité obecní budovy a spolu s tím také úprava celého okolí Domu služeb je nadohled. Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v režimu zjednodušeného podlimitního řízení: Hasičská zbrojnice s manipulačním prostorem a moderní zázemí Technických služeb obce Líbeznice.

Stránky