Výběrová řízení

16.5.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – IV. etapa (dostavba 20 tříd) – V. etapa (výstavba kapacitní jídelny s gastroprovozem, manipulačním prostorem pro zásobování, propojovacím prvkem a novým zázemím pro tělocvičnu).

3.5.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Přístavba pavilonu mateřské školy Líbeznice.

25.4.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Realizace varovných a protipovodňových opatření pro obec Líbeznice.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
11.4.2018

Líbeznická s.r.o. vyhlašuje nabídkové řízení obálkovou metodou na prodej nákladního automobilu zn. Ford Transit. Jedná se o třístranný sklápěč (do 3,5t) v dvoukabinovém provedení. Jediným kritériem je výše nabídky. Minimální částka podání činí 60.000 Kč. Obálky musí být označeny: „ Nabídkové řízení Ford Transit- neotvírat“ a musí obsahovat: cenovou nabídku n odkup vozidla, jméno a příjmení zájemce, telefonní kontakt a e-mailovou adresu.

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták
5.4.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: Výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na akci Rozšíření ZŠ a ZUŠ Líbeznice – IV. a V. etapa.

29.3.2018

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení obálkovou metodou na pronájem bytu – garsoniéry (1+kk) v Líbeznicích v ulici Martinova č.p. 142. Předmětný byt slouží a bude sloužit výhradně k bytovým účelům, tedy nikoli jako nebytové prostory, např. kanceláře (sídlo firmy) apod. Jedná se   o bytovou jednotku umístěnou  v  2. poschodí budovy č.p.

Stránky