Výběrová řízení

29.1.2019

Začalo výběrové řízení na zhotovitele nové hasičárny a zázemí technických služeb. Výstavba důležité obecní budovy a spolu s tím také úprava celého okolí Domu služeb je nadohled. Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v režimu zjednodušeného podlimitního řízení: Hasičská zbrojnice s manipulačním prostorem a moderní zázemí Technických služeb obce Líbeznice.

7.12.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na služby v režimu zjednodušeného podlimitního řízení: Provozování, správa a údržba veřejného osvětlení Líbeznice.

25.5.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Líbeznice – rekonstrukce ul. Pražská.

16.5.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Rozšíření kapacity ZŠ a ZUŠ Líbeznice – IV. etapa (dostavba 20 tříd) – V. etapa (výstavba kapacitní jídelny s gastroprovozem, manipulačním prostorem pro zásobování, propojovacím prvkem a novým zázemím pro tělocvičnu).

3.5.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Přístavba pavilonu mateřské školy Líbeznice.

25.4.2018

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky: Realizace varovných a protipovodňových opatření pro obec Líbeznice.

Stránky