Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele nové hasičské zbrojnice

Začalo výběrové řízení na zhotovitele nové hasičárny a zázemí technických služeb. Výstavba důležité obecní budovy a spolu s tím také úprava celého okolí Domu služeb je nadohled. Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v režimu zjednodušeného podlimitního řízení: Hasičská zbrojnice s manipulačním prostorem a moderní zázemí Technických služeb obce Líbeznice. Více informací naleznete na portálu veřejných zakázek https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/63f932e4-6c18-4231-91f6-1e23dfb52f66/zakazka/P19V00000001