Historie a památky

Historie obce

První písemnou zmínku o Líbeznicích známe z roku 1236, záznam je psán středověkou latinou a lze ho nalézt v edici Regesta Bohemiae et Moraviae I. Jedná se o právní akt, jímž král Václav I. uzavřel s kanovníkem Marquardem smlouvu, v níž se král Václav I. zříká vymáhání všech dávek - především volů a dalších domácích zvířat - a věnuje statek (villa Lubeznic) pražské kapitule, kterou zastupoval právě kanovník Marquard.

Koncem 13. století (1294) jsou Libezníce rozděleny mezi kapitulu svatovítskou a vyšehradskou, do kterých plynuly z obce dávky jak naturální, tak i peněžní. Ve 14. století Líbeznice stále patří k majetku kanovníků svatovítských a vyšehradských.

Středověké jádro Líbeznic leželo v místě, nyní nazývaném Na Hůrce. Obrysy původní návsi zůstaly dodnes patrné. Přes obec vedla jedna z vedlejších obchodních cest, která odbočovala od stezky směřující do kraje Litoměřiců, pravděpodobně v blízkosti dnešních Zdib, procházela přes bořanovický háj, Pakoměřice, vyúsťovala v Líbeznících a pokračovala směrem severním na Mělnicko.

Líbeznice se staly pro svou polohu, kostel, zdravotnické zařízení i školu centrem blízkého okolí, což trvá dodnes.

Někteří majitelé, kteří obec vlastnili

  • 1421 - Jan Náz, který zastával důležitý úřad u dvora krále Václava IV.
  • do roku 1459 - král Jiří z Poděbrad
  • 1459 - Staré Město pražské
  • 1548 - Jan Duchek, rytíř ze Semechova
  • 1589 - Adam Chochol ze Semechova
  • 1591 - Eliška Hofmannová z Donína, provdala se za Fridricha Černhauze na Polkenheimu, kterému Líbezníce přinesla věnem
  • 1652 - Jindřich Černhauz prodává obec Janu Hartvíku Nosticovi
  • v 60. letech 17. století kupuje Líbeznice Staré Město pražské, ale rod Nosticů je kupuje po čase zpět a v jeho majetku zůstávají až do 20. století.

Památky

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina byl postaven pod dozorem zednického mistra Matěje Kinzla z Měšic. Byl jednolodní, obdélníkový s čtvercovým presbytářem a s obdélníkovými sakristiemi po stranách, s věží v průčelí. Kamenické práce provedl dvorní kameník Koller.

Kostel sv. Martina

Zařízení pochází převážně z 2. poloviny 18. století. Hlavní oltář, původně určený pro kostel v Rokycanech, vznikl podle návrhu F. I. Preéa, byl portálový, s nástavcem z roku 1764, s plastikami I. F. Platzera a obrazem sv. Martina od B. Roubalíka z r. 1881. Boční oltáře Panny Marie a Ukřižovaného je rovněž dílem F. I. Preéa s plastikami od Prachnera. Oba boční oltáře byly přeneseny z kostela sv. Michala v Praze. Na střeše kostela instaloval jeden z prvních hromosvodů v Čechách Antonín Renner, profesor mechaniky z Prahy.

Barokní fara

Barokní s mansardovou střechou, patrová. Z první poloviny 18. století.

Barokní fara

Kaplička Panny Marie

Tato kaplička v Nádražní ulici pochází z 2. poloviny 18. století.

Kaplička Panny Marie

Císařská silnice

Obec leží v krajině, již od pravěku protínaly a protínají důležité komunikace jih – sever a východ - západ. Pozůstatkem tzv. císařské silnice je pozdně barokní kamenný most. V 19. století byly zavedeny pravidelné dostavníkové spoje, některé z nich vozily i pasažéry Labské paroplavby z Prahy do přístavu v Obříství. Postupně se začal zvyšovat provoz a bylo třeba vybudovat hustou síť zájezdních hostinců a přepřahacích stanic. K tomuto účelu sloužil hostinec na náměstí (č.p. 44).

Císařská silnice

Senam rychtářů, představených, starostů a předsedů MNV v obci Líbeznice

Období Jméno
1520 Tuoma
1536 Vít
1693 - 1695 Matěj Vyhlíd
1695 - 1696 Matěj Purnoch z č.p. 34 (dosazený vrchností)
1739 Jiří Klejzar z č.p. 35
1746 Tomáš Klejzar z č.p. 35
1748 Václav Kasalický z čp. 34
1767 Jan Maxa z č.p. 24
1848 - 1856 Václav Tišnovský (první volený rychtář)
1856 - 1870 František Srb z č.p. 18
1870 - 1879 Antonín Novák z č.p. 38
1879 - 1883 Jan Tichý z č.p. 39
1883 - 1909 Josef Láha z č.p. 1 (první starosta)
1909 Josef Heřtus z č.p. 78
1909 - 1911 MUDr. Josef Hetteš
1911 - 1918 Antonín Weinstein z č.p. 96
1918 - 1919 Josef Heřtus z č.p. 78
1919 Bedřich Hofman
1919 - 1921 Karel Hamršmíd z č.p. 157
1921 - 1923 František Sýkora
1923 Florián Škoda
1923 - 1927 František Srb z č.p. 18
1927 - 1931 František Srb z č.p. 18
1931 - 1945 Václav Blažej z č.p. 168
1945 Josef Choceňský (1. předseda RNV)
1945 MVDr. Jan Fiala z č.p. 286 (předseda RNV)
1945 Antonín Mařík z č.p. 167 (předseda RNV)
1945 - 1946 Václav Kupec (1. předseda MNV)
1946 - 1947 Antonín Zvěřina
1947 - 1948 Josef Tůma
1948 - 1954 Ladislav Šíla z č.p. 296
1954 - 1957 František Kupec z č.p. 11
1957 - 1964 Josef Melichar
1964 - 1965 František Kupec z č.p. ll
1965 - 1968 Ing. Karel Švec z č.p. 142
1968 - 1971 Ladislav Šíla z č.p. 296
1971 - 1974 Oldřich Eicler z č.p. 280 (první uvolněný předseda MNV)
1974 - 1978 Jaroslav Holub
1981 - 1986 Jan Vondráš
1986 - 1989 František Kupec
1990 Petr Bernát (obnovení názvu starosta)
1990 - 2010 Otakar Hlavín
2010 - souč. Martin Kupka

 

Fotogalerie