Školství

Líbeznice nabízejí kvalitní základní i předškolní vzdělání. Líbeznická základní škola se těší dobrému jménu i v širším okolí a nvštěvují ji děti z řady sousedních i vzdálenějších obcí. Mateřská škola se v roce 2011 rozrostla. Přesto poptávka po jejich službách stále převyšuje reálnou nabídku.