Komunitní centrum Archa

Ceník pronájmu prostor Komunitního centra Archa (Martinova142, Líbeznice)

Neziskové organizace a spolky                                10,-/hod

Rodinné a privátní akce, komerční využití            100,-/hod

Vzdělávací akce a kurzy                                             10,-/osoba/hod (do 10 osob)

                                                                                       100,-/hod (nad 10 osob)

Kontaktní osoba: Eva Lukáčiková

Telefon: 728 599 757

E-mail: lukacikova.eva@seznam.cz