Skaut Líbeznice – skautské středisko „Willi“

Skaut Líbeznice již od roku 1923 naplňuje poslání Junáka, českého skauta - podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidstvu v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden- Powellem a zakladatelem  českého skautingu, prof. A.B. Svojsíkem.

První chlapecký oddíl OLD SKAUTI WILLI (OS) byl založen v Líbeznicích v dubnu 1923  a jméno Willi v názvu získal po svém zakladateli Vilému Frommovi. Skauti se zprvu scházeli ve staré škole či bývalém cukrovaru, v roce 1935 si svépomocí postavili „Junácký domov“ v dnešním Areálu zdraví, kde se mohli scházet k pravidelným schůzkám. Hned vedle bylo hřiště na odbíjenou i atletická dráha. 77. klub OLD SKAUTI WILLI se rozrostl o 1. skautský oddíl a smečku vlčat.

Ačkoliv skautingu nepřály totalitní režimy, přesto skauti nikdy v Líbeznicích nezanikli a od 90. let 20. století se jejich činnost obnovila v plné šíři. Dnešní Skaut Líbeznice má 7 oddílů, z toho oddíl Vlků – netopýrů ze Zlonína a oddíl vodních skautů Pátý oceán z Hovorčovic. Oddíly Klubíčko (světlušky 6 – 10 let), Amazonky (skautky i světlušky 6 – 13 let), Kaktusáci („lehce šílení“ skauti), Stopaři (skauti a vlčata 10 – 13 let) a Štiky (skautky a světlušky 10 – 14 let) se scházejí v nové klubovně Na Chrupavce.

Více informací: http://skautlibeznice.cz/