Poplatky

Poplatky za odpady

Viz stránka ODPADY

 

Poplatky za psy a ubytování

 

JEDNOTNÝ POPLATEK ZA PSY

 

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 je roční poplatek ve výši

-  250 ,-Kč za každého psa

-  200,- Kč za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

 

Poplatek je nutné uhradit do 15 února daného roku. Povinnost uhradit poplatek mají všichni majitelé psů s trvalým pobytem v obci, vyjma majitelů s průkazem ZTP a ZTPP.

Poplatek lze zaplatit čtyřmi způsoby, a to v hotovosti na obecním úřadě, platební kartou na obecním úřadě, převodem na účet obce 3220201/0100, Variabilní symbol - číslo popisné a prostřednictvím systému MOBISYS. Před placením poplatku si ověřte aktuální výši poplatku - viz uvedeno výše. Při placení prostřednictvím systému MOBISYS bude výše poplatku přednastavena.

 

O poplatku z ubytovací kapacity hovoří OZV č. 1/2011 v části VI. v čl. 9 až 11, kde je dána povinnost těm, kteří poskytují ubytování platit za jedno lůžko a den 5,- Kč. Tento poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí daného roku.