Poplatky

Poplatky za odpady

Viz stránka ODPADY

Poplatek za psy a ubytování

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 (úplné znění na www.libeznice.cz ) je roční poplatek za prvního psa ve výši 150,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč. Slevu mají ti majitelé, kteří mají psa opatřeného čipem nebo tetováním. Ti potom platí poplatek za prvního psa 100,- Kč a za druhého a dalšího psa téhož majitele 250,- Kč. Poplatek je nutné uhradit do 15 února daného roku. Povinnost uhradit poplatek mají všichni majitelé psů s trvalým pobytem v obci, vyjma majitelů s průkazem ZTP a ZTPP.

O poplatku z ubytovací kapacity hovoří OZV č. 1/2011 v části VI. v čl. 9 až 11, kde je dána povinnost těm, kteří poskytují ubytování platit za jedno lůžko a den 5,- Kč. Tento poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí daného roku.