Úřední deska

Stav k 22.5.2019 17:23:13
Nalezeno 40 záznamů. Poslední změna: 21.5.2019 14:49:21
Úřední deska v systému Imunis eDeska
Veřejná vyhláška - OOP stanovení přech.úpravy provozu na PK - Pod Lipami a K.H.Máchy
Značka: 2615/19 Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MěÚ prac.Biskupská
Zveřejnit od: 17.5.2019 Zveřejnit do: 1.6.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 17.5.2019
Dokumenty: dokument PDF (1,1 MB)
Veřejná vyhláška OOP - stanovení přech.úpravy provozu na PK - okružní křižovatka I/9-II/244
Značka: 2616/19 Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MěÚ prac.Biskupská
Zveřejnit od: 17.5.2019 Zveřejnit do: 1.6.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 17.5.2019
Dokumenty: dokument PDF (495 kB)
Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba
Značka: 2539/19 Typ: Dražební vyhlášky Původce: Exekutorský úřad Pra
Zveřejnit od: 15.5.2019 Zveřejnit do: 27.6.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 15.5.2019
Dokumenty: dokument PDF (173 kB)
Oznámení o konání zastupitelstva obce Líbeznice dne 22.05.2019 od 18:00 hodin
Značka: 3-2019 Typ: Konání Zastupitelstva Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 14.5.2019 9:29:19 Zveřejnit do: 22.5.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 14.5.2019
Dokumenty: dokument PDF (76 kB)
Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Měšice - Líbeznice - Hovorčovice
Značka: OD-7168/2019-VEVEM Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MěÚ prac.Biskupská
Zveřejnit od: 14.5.2019 Zveřejnit do: 29.5.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 14.5.2019
Dokumenty: dokument PDF (375 kB)
dokument PDF (2,1 MB)
Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet Svazku měst a obcí za rok 2018
Značka: - Typ: Oznámení Původce: Svazek VKM
Zveřejnit od: 10.5.2019 Zveřejnit do: 30.6.2020 23:59:59 Rozh. dat. od: 10.5.2019
Dokumenty: dokument PDF (92 kB)
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Značka: - Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 9.5.2019 8:42:05 Zveřejnit do: 25.5.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 9.5.2019
Dokumenty: dokument PDF (58 kB)
Zveřejnění záměru obce pronajmout části pozemků parc.č. 586/1 a parc.č.st. 452 v k.ú.Líbeznice
Značka: - Typ: záměr obce pronajmou Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 7.5.2019 8:59:49 Zveřejnit do: 23.5.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 7.5.2019
Dokumenty: dokument PDF (49 kB)
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam Daň z nemovitých věcí na rok 2019
Značka: 2221/19 Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: FÚ Praha-východ
Zveřejnit od: 25.4.2019 Zveřejnit do: 26.5.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 25.4.2019
Dokumenty: dokument PDF (80 kB)
Návrh závěrečného účtu obce Líbeznice za rok 2018
Značka: - Typ: Závěrečný účet obce Původce: Obec Líbeznice
Zveřejnit od: 24.4.2019 Zveřejnit do: 30.6.2019 23:59:59 Rozh. dat. od: 24.4.2019
Dokumenty: dokument PDF (222 kB)
dokument PDF (2,9 MB)
dokument PDF (466 kB)
dokument PDF (82 kB)