Úřední deska

Stav k 29.7.2021 14:39:44
Nalezeno 41 záznamů. Poslední změna: 29.7.2021
Úřední deska v systému Imunis eDeska
Oznámení o uložení nalezené - opuštěné věci - dětské jízdní kolo
Značka: - Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: Obec Líbeznice
Zveřejnit od: 29.7.2021 Zveřejnit do: 30.8.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 29.7.2021
Dokumenty: dokument PDF (60 kB)
Oznámení zveřejnění údajů o vydané změně č. 2 územního plánu Líbeznice
Značka: 2-2021 Typ: Oznámení Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 20.7.2021 Zveřejnit do: 4.8.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 20.7.2021
Dokumenty: dokument PDF (196 kB)
Dohoda o změně obsahu Veřejnoprávní smlouvy uzavřené obcemi Líbeznice a Odolena Voda-přestupky
Značka: 3281/21 Typ: Veřejnoprávní smlouvy Původce: MěÚ OV
Zveřejnit od: 19.7.2021 9:10:25 Zveřejnit do: 4.8.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 19.7.2021
Dokumenty: dokument PDF (2,3 MB)
rodinný dům, odběrné elektrické zařízení, vodovodní vedení ze studny, splačková kanalizace do DČOV, dešťová kanalizace a zpevněn
Značka: 2604/21/SÚ Typ: Územní řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 16.7.2021 9:26:37 Zveřejnit do: 31.7.2021 9:26:37 Rozh. dat. od: 16.7.2021
Dokumenty: dokument MS Word (150 kB)
Výzva k odstranění reklamního zařízení parc.č. 861/1 a 866 k.ú. Líbeznice
Značka: SZ_085074/2021/KUSK Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: KÚ SK, doprava
Zveřejnit od: 14.7.2021 Zveřejnit do: 29.7.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 14.7.2021
Dokumenty: dokument PDF (1,1 MB)
Výzva k odstranění reklamního zařízení parc.č. 917/1 k. ú. Líbeznice
Značka: SZ_085009/2021/KUSK Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: KÚ SK, doprava
Zveřejnit od: 14.7.2021 Zveřejnit do: 29.7.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 14.7.2021
Dokumenty: dokument PDF (1,6 MB)
Výzva k odstranění vozidla - OA Renault Espace, Hovorčovická
Značka: 250/2021 Typ: Výzva k odstranění a Původce: Obec Líbeznice
Zveřejnit od: 8.7.2021 Zveřejnit do: 8.9.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 8.7.2021
Dokumenty: dokument PDF (72 kB)
Smlouva o poskytnutí dotace - 1. FC Líbeznice 1 - 2021
Značka: 1-2021 Typ: smlouva - povinné zv Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 3.7.2021 Zveřejnit do: 31.12.2024 23:59:59 Rozh. dat. od: 3.7.2021
Dokumenty: dokument PDF (0,9 MB)
Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet obce Líbeznice za rok 2020
Značka: 2020 Typ: Oznámení o zveřejněn Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 30.6.2021 Zveřejnit do: 30.6.2022 23:59:59 Rozh. dat. od: 30.6.2021
Dokumenty: dokument PDF (262 kB)
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 3/2021 obce Líbeznice
Značka: 3-2021 Typ: Oznámení o zveřejněn Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 30.6.2021 Zveřejnit do: 31.12.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 30.6.2021
Dokumenty: dokument PDF (263 kB)