Úřední deska

Stav k 14.7.2020 3:10:01
Nalezeno 43 záznamů. Poslední změna: 11.7.2020 7:14:52
Úřední deska v systému Imunis eDeska
Informace o místě, době a navrženém programu zasedání ZO dne 29.07.2020 od 18 hodin
Značka: 5-2020 Typ: Konání Zastupitelstva Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 11.7.2020 Zveřejnit do: 29.7.2020 23:59:59 Rozh. dat. od: 11.7.2020
Dokumenty: dokument PDF (76 kB)
Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet svazku obcí Svazek obcí Pod Beckovem za rok 2019
Značka: 2019 Typ: Oznámení o zveřejněn Původce: Svazek obcí pod Beck
Zveřejnit od: 9.7.2020 Zveřejnit do: 30.6.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 9.7.2020
Dokumenty: dokument PDF (117 kB)
přístavba a stavební úpravy rodinného domu čp. 355 na pozemcích parc.č. 36/147 a st. 330 v katastrálním území Nová Ves u Prahy
Značka: 2155/20/SU Typ: Územní řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 8.7.2020 11:25:28 Zveřejnit do: 23.7.2020 11:25:28 Rozh. dat. od: 8.7.2020
Dokumenty: dokument MS Word (258 kB)
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2438
Značka: 14305/2020 Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MěÚ prac.Biskupská
Zveřejnit od: 4.7.2020 Zveřejnit do: 19.7.2020 23:59:59 Rozh. dat. od: 4.7.2020
Dokumenty: dokument PDF (629 kB)
dokument PDF (302 kB)
dodtečné povolení stavby Kupriyanova Zlonín
Značka: 6733/19 Typ: Stavební řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 3.7.2020 13:24:58 Zveřejnit do: 18.7.2020 13:24:58 Rozh. dat. od: 3.7.2020
Dokumenty: dokument MS Word (240 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III. a míst.komunikacích
Značka: 14848 Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MěÚ prac.Biskupská
Zveřejnit od: 2.7.2020 Zveřejnit do: 17.7.2020 23:59:59 Rozh. dat. od: 2.7.2020
Dokumenty: dokument PDF (3,8 MB)
dokument PDF (3 MB)
dokument PDF (3,5 MB)
zelený pás Líbeznice /segment 1 - parkové a terénní úpravy na pozemcích parc.č. 938/1, 938/2 a 939 v katastrálním území Líbeznic
Značka: 3305/20/SU Typ: Územní řízení Původce: SÚ Líbeznice
Zveřejnit od: 1.7.2020 16:21:43 Zveřejnit do: 16.7.2020 16:21:43 Rozh. dat. od: 1.7.2020
Dokumenty: dokument MS Word (202 kB)
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení přech.úpr.provozu na siln. II/243
Značka: 3274/20/LVö Typ: Doruč. veř. vyhl. Původce: MěÚ prac.Biskupská
Zveřejnit od: 30.6.2020 Zveřejnit do: 15.7.2020 23:59:59 Rozh. dat. od: 30.6.2020
Dokumenty: dokument PDF (680 kB)
dokument PDF (1,9 MB)
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Líbeznice za rok 2019
Značka: 2019 Typ: Oznámení o zveřejněn Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 16.6.2020 Zveřejnit do: 30.6.2021 23:59:59 Rozh. dat. od: 16.6.2020
Dokumenty: dokument PDF (262 kB)
Oznámení o zveřejnění - Rozpočtové opatření č. 4/2020
Značka: 4-2020 Typ: Oznámení o zveřejněn Původce: Obecní úřad Líbeznic
Zveřejnit od: 16.6.2020 Zveřejnit do: 31.12.2020 23:59:59 Rozh. dat. od: 16.6.2020
Dokumenty: dokument PDF (263 kB)