Informace stavebního úřadu

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA 

- tiskopisy žádostí najdete v záložce "Formuláře SÚ"

Soubory ke stažení

1.8.2019

Tato služba slouží jako elektronická hromadná podatelna pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. Pomocí jednoho formuláře může stavebník oslovit více správců najednou.