Informace stavebního úřadu

1.8.2019

Tato služba slouží jako elektronická hromadná podatelna pro podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. Pomocí jednoho formuláře může stavebník oslovit více správců najednou.

16.4.2013

Na tomto místě lze dohledat dostupný seznam adres a kontaktů na spolupůsobící orgány státní správy a správce či provozovatele inženýrských sítí. Berte, prosíme, na vědomí, že v reálu dochází k neustálým změnám kontaktů a stavebnímu úřadu tyto nejsou zpravidla oznamovány, přestože se pro Vás snažíme seznam průběžně aktualizovat. Stejně tak je doporučeno, aby každý záměr byl se stavebním úřadem konzultován, přičemž bude stanoven předpokládaný rozsah a okruh projednání podkladů.