Aktuality

30.3.2020

Na obecním úřadě máme stále dostatek roušek pro všechny, kdo se jimi ještě nestačili vybavit.

Nově se můžete zastavit i pro dezinfekci, vezměte si s sebou vhodnou pet lahev o objemu půl litru. Dávkovači na dezinfekci také vybavíme autobusové zastávky.

Ti, kteří se vinou všech opatření proti koronaviru ocitli v existenčních finančních problémech se mohou obrátit na pomoc obce na telefonním čísle 602 137 850. Na toto číslo se můžete obrátit i v případě, že byste potřebovali jakoukoli jinou pomoc od obce.

27.3.2020

Paní učitelky z Mateřské školy Líbeznice nahrály pro děti video s pozdravem, protože se jim už po nich moc stýská a chtějí je potěšit alespoň takto na dálku. Video jsme umístili na facebookovou stránku obce - www.facebook.com/obec.libeznice/videos/2627455397384109/.

27.3.2020

Obec se rozhodla nabídnout pomoc těm, kteří by se vinou koronavirové epidemie a všech vládních opatření ocitli v kritické finanční situaci. „Zaznamenali jsme také ochotu lidí finančně pomoci sousedům, pokud ze dne na den zůstali úplně bez příjmů a musejí například pravidelně splácet hypotéku. Jsme také připraveni takovou pomoc zprostředkovat. I k tomu je možné využít již známé obecní koronavirové telefonní číslo 602 137 850. Každá pomoc bude samozřejmě podchycena smlouvou. Chceme ale uplatnit co nejcitlivější a co nejdiskrétnější přístup.

26.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví vydává s účinností od 27. 3. 2020 od 6:00 hodin mimořádné opatření, kterými upravuje zákaz maloobchodního prodeje a stanovuje výjimky, kterých se zákaz netýká. Nově se zákaz netýká například servisu výpočetní techniky a elektroniky, zámečnictví a servisu dalších výrobků pro domácnost, myček automobilů a dalších. Kompletní přehled prodejen a služeb, které jsou ze zákazu vyjmuty najdete v přiloženém dokumentu nebo zde: http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-vyjimky-z-uzavreni-obchodu_18826_4135_1.html

26.3.2020

Rada obce Líbeznice se rozhodla pomoci všem podnikatelům, kteří ke svému podnikání využívají obecní prostory nebo zábor obecního pozemku a z důvodu rozhodnutí vlády nemohou v době nouzového stavu podnikat. Všem podnikajícím subjektům budou odpuštěny platby nájemného a záborů pozemků a platby za služby v prostorách majetku obce, a to po celou dobu platnosti vyhlášených opatření. „Postupně hledáme kroky, jak živnostníkům a podnikatelům alespoň částečně usnadnit současnou situaci, kdy nemohou provozovat svoji činnost. Věřím, že opuštění nájmu jim alespoň částečně pomůže v nelehké situaci,“ komentuje rozhodnutí rady obce Martin Kupka, starosta Líbeznic. Všichni, kterých se to týká, již byli o této pomoci informováni.

25.3.2020

Základní škola Líbeznice tento týden zahájila projekt Virtuální škola. Jak zaznívá z médií, školy zůstanou uzavřené ještě několik týdnů a cílem je co možná nejlépe tuto situaci zvládnout a zjednodušit pro všechny zúčastněné strany.

Škola zvolila pro výuku na dálku aplikaci Google Classroom, která je součástí služeb balíčku G Suite od firmy Google. Důvodem je fakt, že služby G Suite jsou již ve škole dlouhodobě využívány a hlavně Google Classroom, neboli Google učebna, je velmi jednoduchá na používání. Postupně budou Google učebny zavedeny pro všechny třídy.

Stránky