Aktuality

4.8.2020

Obec Líbeznice jako veřejný zadavatel tímto vyzývá k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Zemní práce pro založení části parku – zelený pás I Líbeznice.

31.7.2020

Opětovně oznamujeme, že v Líbeznicích probíhají výkopové práce pro vybudování optické internetové sítě. Výkpové a montážní práce provádí firma BKPV-TEL s.r.o., kontaktní osoba Klára Krimlová, tel.: 777 810 149.

22.7.2020

Během srpna bude probíhat rekonstrukce povrchu Mělnické ulice a navazující komunikace č. II/243. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a komunikace bude opravována v úseku od čerpací stanice v Březiněvsi k poslednímu domu po pravé straně ve směru ke křižovatce se silnicí I/9, tedy prakticky až k restauraci Red Door ve Zdibské ulici.

 

Celá akce bude mít tři etapy a předpokládaný datum rekonstrukce je 1. – 31. srpna 2020.

20.7.2020

Pro všechny příznivce cyklistiky je určena cykloturistická mapa Okolí Líbeznic. Mapa ukazuje 12 navržených cyklotras, které vedou v blízkém i širším okolí Líbeznic a jsou určeny pro rodiny s dětmi, rekreační cyklisty i příznivce velkého počtu najetých kilometrů. Mapa tak kromě funkce sportovní plní i vlastivědnou a představuje místa, které stojí za vidění. Navržené trasy vedou z Líbeznic na všechny světové strany, dotýkají se Labe i Vltavy, projíždějí přírodními rezervacemi, vedou okolo mnoha zajímavých kulturních památek, nabízejí neobvyklé a méně známé vyhlídky, dětská hřiště, bludiště a mnoho dalšího.

1.7.2020

V nejbližších dnech se ve všech líbeznických schránkách objeví publikace Výrobky a služby Pod Beckovem, která mapuje dodavatele v Líbeznicích a okolních obcích. Publikace obsahuje kontakty na více než 250 živnostníků a firem z nejbližšího okolí a je přehledně rozdělena do sekcí.

25.6.2020
Od 1.7. do 31.8. bude knihovna v letním prázdninovém provozu:
úterý 9 - 17
středa 9 - 15
čtvrtek 9 - 17
Všechny knihy, které jsou zapůjčené v červnu, jsou čtenářům prodlouženy do 10.9.2020.

Stránky