Aktuality

27.9.2022

Sběrný dvůr bude z důvodu státního svátku ve středu 28.9. 2022 uzavřen. Děkujeme za pochopení.

24.9.2022

V příloze naleznete výsledky voleb do zastupitelstva obce.

Kandidátka ODS získala 11 mandátů. Kandidátka SNK PRO LÍBEZNICE získala 4 mandáty.

24.9.2022

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II. To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze
jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

23.9.2022

Naše obec obržela ocenění za fungující třídění odpadů. Odpadový Oskar a poděkování patří všem občanům Líbeznic, kteří k třídění odpadů přistupují zodpovědně.

21.9.2022

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.

  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

  3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

21.9.2022

Volby do Zastupitelstva obce Líbeznice a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají v pátek 23. září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Líbeznice, Martinova 142 (Komunitní centrum Archa) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Líbeznicích. V příloze naleznete bližší informace.

Stránky