Aktuality

12.1.2023

MAS Nad Prahou se připojila k pomoci seniorům a potřebným s administrací dotačního projektu Nová zelená úsporám Light. Jedná se o dotace na zateplení fasády, střechy, podlahy, stropu, či výměnu oken a vchodových dveří až do výše 150 000 kč. Podpora se týká osob bydlících v rodinných domech a trvale obývaných rekreačních objektech. Musí se jednat o domácnosti seniorů pobírajících starobní důchod, invalidní důchodce 3. stupně či osoby pobírající příspěvek na bydlení. Tato pomoc je ze strany MAS poskytována zcela zdarma, kontaktní osobou je Ing. Petr Cuc, tel. 702 204 148, případně emailová adresa info@nadprahou.eu. Podrobnosti o dotaci naleznete v přiloženém souboru.

12.1.2023

Na Mírovém náměstí je nově umístěna turistická a cyklistická mapa okolí Líbeznic. Můžete ji využít při plánování výletů.

10.1.2023

Takto aktuálně vypadá staveniště stavby zázemí pro Areál zdraví z dnešního kontrolního dne. Stavbu provádí společnost Rekomont a.s. Základové pasy již vymezují půdorys celé plochy. Do konce ledna by měla být hotova základová deska.

9.1.2023

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volební místnost v Líbeznicích se nachází v Komunitním centru Archa, Martinova 142. Podrobnosti o volbě a způsobu hlasování naleznete v přiloženém souboru.

2.1.2023

Obec Líbeznice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice strážník obecní policie. Podmínky výběrového řízení naleznete v přiloženém souboru. 

27.12.2022

V důsledku navýšení cen za svoz  a likvidaci  komunálního odpadu firmou IPODEC - MARIUS PEDERSEN došlo k úpravě cen za tento svoz. Veškeré ceny najdete v sekci odpady.

Dále upozrorňujeme na úpravu cen poplatku za psy - viz sekce poplatky. 

Stránky