Aktuality

3.3.2023

V úterý 28. 2. 2023 v Předboji a ve čtvrtek 2.3. 2023 v Bašti proběhlo setkání s rodiči budoucích prvňáčků, které navázalo na setkání v Líbeznicích a v Měšicích. Na tomto setkání, kterého se účastnil i ředitel líbeznické školy F. Grunt, byly prezentovány kompletní informace o projektu Svazkové základní školy, která bude mít dvě školní budovy – v Bašti a v Měšicích s celkovou kapacitou 810 žáků. V rámci diskuse byly zodpovězeny i dotazy, které rodiče nejvíce trápí. V příloze naleznete prezentaci.

1.3.2023

ZŠ a ZUŠ Líbeznice hledá učitelky pro 1.stupeň s nástupem 1. září 2023. Podrobnosti naleznete v přioženém souboru.

24.2.2023

U budovy Neorondelu ZŠ a ZUŠ Líbeznice byly na ploše zeleného pásu nainstalovány nové herní prvky pro děti. Sloužit budou jak dětem ve školní družině, tak dětem z přilehlého okolí.

23.2.2023

Ve středu 22. 2. 2023 proběhlo v Měšicích setkání s rodiči budoucích prvňáčků, které navázalo na setkání v Líbeznicích v listopadu loňského roku. Na tomto setkání, kterého se účastnil i ředitel líbeznické školy F. Grunt, byly prezentovány kompletní informace o projektu Svazkové základní školy, která bude mít dvě školní budovy – v Bašti a v Měšicích s celkovou kapacitou 810 žáků. V rámci diskuse byly zodpovězeny i dotazy, které rodiče nejvíce trápí. V příloze naleznete prezentaci. Informace o dalších plánovaných setkáních s rodiči naleznete na webu Svazek obcí Pod Beckovem.

23.2.2023

Rada obce ve středu 22.2. 2023 schválila rozdělení finančních prostředků v Programu na podporu jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. Celkem bylo podáno 25 žádostí. Celkový objem požadovaných finančních prostředků činil 212.500,- Kč, celková alokace činila 200.000,- Kč. U několika žádostí proto došlo k mírnému krácení poskytnuté dotace. Rozdělení finančních prostředků naleznete v příloze. 

13.2.2023

Od neděle 5. března dojde k úpravě jízdního řádu linky 368. Jedná se o posílení provozu v pracovní dny odpoledne a úpravu víkendového provozu. Současně dojde v pracovní dny také k úpravě jízdního řádu linky 369 pro zachování prokladů v úseku Praha-Líbeznice. Jízdní řády naleznete v příloze.

Stránky