Aktuality

1.3.2019

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, jako
druhoinstanční orgán státní správy lesů, Vás tímto žádá o součinnost v koordinaci přípravy na
očekávanou kůrovcovou kalamitu ve Středočeském kraji.

25.2.2019

Florbalový tým hledá další členy ve věku 30 – 50 let. Hrajeme v tělocvičně Základní školy Líbeznice ve čtvrtek od 18.15-20.00 hod. V případě zájmu kontaktujte Michael Sommer 602 326 346.

22.2.2019

V uplynulých dnech byla provedena manipulace na nadregionálním vodovodním řadu KSKM. Důsledkem byla změna hydraulických poměrů v síti, při kterém došlo k uvolnění inkrustů do vody a s tím spojené problémy, jako je krátkodobé zvýšení koncentrace železa v pitné vodě.

21.1.2019

Cvičení pro zdravá záda SM - systém podle MUDr. R.Smíška, cvičení je vhodné pro jakoukoli věkovou skupinu, těhotné ženy i maminky po porodu.

Stavba školy vstoupila do roku 2019
20.1.2019

Do nového roku vstoupila stavba nového objektu líbeznické školy v mírném předstihu oproti plánovému objemu prací. Je kompletně hotová samotná konstrukční část stavby včetně stropní desky. Na většině její plochy se podařilo dokončit jak hydroizolazi, tak pokročit s tepelnou izolací. Hrubá stavba je téměř u konce.

17.1.2019

Upozornění pro zájemce o připojení k optické síti: Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním optické přípojky T-Mobile je možné odevzdat již jen do konce ledna 2019.

Stránky